Sri Shyamala Sahasranamam Stotram

Raja Shyamala Sahasranamam-Matangi Sahasranamam

Raja Shyamala Sahasranamam-Matangi Sahasranamam-Shyamala Sahasranama Stotram www.stotraveda.com
Raja Shyamala Sahasranamam-Matangi Sahasranamam-Shyamala Sahasranama Stotram

Sri Shyamala Sahasranama Stotra in English:

॥ sri syamalasahasranamastotram ॥

namasarastavah
sarvasrngarasobhadhyam tungapinapayodharam ।
gangadharapriyam devim matangim naumi santatam ॥ 1 ॥

srimadvaikunthanilayam sripatim siddhasevitam ।
kadacitsvapriyam laksmirnarayanamaprcchata ॥ 2 ॥

laksmiruvaca
kim japyam paramam nṝnam bhogamoksaphalapradam ।
sarvavasyakaram caiva sarvaisvaryapradayakam ॥ 3 ॥

sarvaraksakaram caiva sarvatra vijayapradam ।
brahmajnanapradam pumsam tanme bruhi janardana ॥ 4 ॥

bhagavanuvaca
namasarastavam punyam pathennityam prayatnatah ।
tena prita syamalamba tvadvasam kurute jagat ॥ 5 ॥

tantresu lalitadinam saktinam namakosatah ।
saramuddhrtya racito namasarastavo hyayam ॥ 6 ॥

namasarastavam mahyam dattavan paramesvarah ।
tava namasahasram tat syamalaya vadamyaham ॥ 7 ॥

viniyogah ॥

asya srisyamalaparamesvarinamasahasrastotramala mantrasya,
sadasiva rsih । anustupchandah ।
srirajarajesvari syamala paramesvari devata ।
caturvidhapurusarthasiddhyarthe namaparayane viniyogah ।

dhyanam ॥

dhyaye’ham ratnapithe sukakalapathitam srnvatim syamagatrim
nyastaikanghrim saroje sasisakaladharam vallakim vadayantim ।
kalharabaddhamaulim niyamitalasacculikam raktavastram
matangim bhusitangim madhumadamuditam citrakodbhasiphalam ॥

pancapuja ।
atha sahasranamastotram ।
Om ।
saubhagyalaksmih saundaryanidhih samarasapriya ।
sarvakalyananilaya sarvesi sarvamangala ॥ 1 ॥
sarvavasyakari sarva sarvamangaladayini ।
sarvavidyadanadaksa sangitopanisatpriya ॥ 2 ॥

sarvabhutahrdavasa sarvagirvanapujita ।
samrddha sangamudita sarvalokaikasamsraya ॥ 3 ॥

saptakotimahamantrasvarupa sarvasaksini ।
sarvangasundari sarvagata satyasvarupini ॥ 4 ॥

sama samayasamvedya samayajna sadasiva ।
sangitarasika sarvakalamayasukapriya ॥ 5 ॥

candanalepadigdhangi saccidanandarupini ।
kadambavatinilaya kamalakantasevita ॥ 6 ॥

kataksotpannakandarpa kataksitamahesvara ।
kalyani kamalasevya kalyanacalavasini ॥ 7 ॥

kanta kandarpajanani karunarasasagara ।
kalidosahara kamya kamada kamavardhini ॥ 8 ॥

kadambakalikottamsa kadambakusumapriya ।
kadambamularasika kamaksi kamalanana ॥ 9 ॥

kambukanthi kalalapa kamalasanapujita ।
katyayani kelipara kamalaksasahodari ॥ 10 ॥

kamalaksi kalarupa kokakarakucadvaya ।
kokila kokilarava kumarajanani siva ॥ 11 ॥

sarvajna santatonmatta sarvaisvaryapradayini ।
sudhapriya suraradhya sukesi surasundari ॥ 12 ॥

sobhana subhada suddha suddhacittaikavasini ।
vedavedya vedamayi vidyadharaganarcita ॥ 13 ॥

vedantasara visvesi visvarupa virupini ।
virupaksapriya vidya vindhyacalanivasini ॥ 14 ॥

vinavadavinodajna vinaganavisarada ।
vinavati bindurupa brahmani brahmarupini ॥ 15 ॥

parvati parama’cintya parasaktih paratpara ।
parananda paresani paravidya parapara ॥ 16 ॥

bhaktapriya bhaktigamya bhaktanam parama gatih ।
bhavya bhavapriya bhirurbhavasagaratarini ॥ 17 ॥

bhayaghni bhavuka bhavya bhamini bhaktapalini ।
bhedasunya bhedahantri bhavana munibhavita ॥ 18 ॥

maya mahesvari manya matangi malayalaya ।
mahaniya madonmatta mantrini mantranayika ॥ 19 ॥

mahananda manogamya matangakulamandana ।
manojna manini madhvi sindhumadhyakrtalaya ॥ 20 ॥

madhuprita nilakaca madhvirasamadalasa ।
purnacandrabhavadana purna punyaphalaprada ॥ 21 ॥

pulomajarcita pujya purusarthapradayini ।
narayani nadarupa nadabrahmasvarupini ॥ 22 ॥

nitya navanavakara nityananda nirakula ।
nitilaksapriya netri nilendivaralocana ॥ 23 ॥

tamalakomalakara taruni tanumadhyama ।
tatitpisangavasana tatitkotisabhadyutih ॥ 24 ॥

madhura mangala medhya madhupanapriya sakhi ।
citkala caruvadana sukharupa sukhaprada ॥ 25 ॥

kutastha kaulini kurmapithastha kutilalaka ।
santa santimati santih syamala syamalakrtih ॥ 26 ॥

sankhini sankari saivi sankhakundalamandita ।
kundadanta komalangi kumari kulayogini ॥ 27 ॥

nirgarbhayoginisevya nirantararatipriya ।
sivaduti sivakari jatila jagadasraya ॥ । 28 ॥

sambhavi yoginilaya paracaitanyarupini ।
daharakasanilaya dandiniparipujita ॥ 29 ॥

sampatkarigajarudha sandrananda suresvari ।
campakodbhasitakaca candrasekharavallabha ॥ 30 ॥

carurupa carudanti candrika sambhumohini ।
vimala vidusi vani kamala kamalasana ॥ 31 ॥

karunapurnahrdaya kamesi kambukandhara ।
rajarajesvari rajamatangi rajavallabha ॥ 32 ॥

saciva sacivesani sacivatvapradayini ।
pancabanarcita bala pancami paradevata ॥ 33 ॥

uma mahesvari gauri sangitajna sarasvati ।
kavipriya kavyakala kalau siddhipradayini ॥ 34 ॥

lalitamantrini ramya lalitarajyapalini ।
lalitasevanapara lalitajnavasamvada ॥ 35 ॥

lalitakaryacatura lalitabhaktapalini ।
lalitardhasanarudha lavanyarasasevadhih ॥ 36 ॥

ranjani lalitasuka lasacculivaranvita ।
ragini ramani rama rati ratisukhaprada ॥ 37 ॥

bhogada bhogyada bhumiprada bhusanasalini ।
punyalabhya punyakirtih purandarapuresvari ॥ 38 ॥

bhumananda bhutikari klinkari klinnarupini ।
bhanumandalamadhyastha bhamini bharati dhrtih ॥ 39 ॥

narayanarcita natha nadini nadarupini ।
pancakonasthita laksmih purani purarupini ॥ 40 ॥

cakrasthita cakrarupa cakrini cakranayika ।
satcakramandalantahstha brahmacakranivasini ॥ 41 ॥

antarabhyarcanaprita bahirarcanalolupa ।
pancasatpithamadhyastha matrkavarnarupini ॥ 42 ॥

mahadevi mahasaktih mahamaya mahamatih ।
maharupa mahadiptih mahalavanyasalini ॥ 43 ॥

mahendri madiradrpta madirasindhuvasini ।
madiramodavadana madirapanamanthara ॥ 44 ॥

duritaghni duhkhahantri duti dutaratipriya ।
virasevya vighnahara yogini ganasevita ॥ 45 ॥

nijavinaravanandanimilitavilocana ।
vajresvari vasyakari sarvacittavimohini ॥ 46 ॥

sabari sambararadhya sambari samasamstuta ।
tripuramantrajapini tripurarcanatatpara ॥ 47 ॥

trilokesi trayimata trimurtistridivesvari ।
ainkari sarvajanani sauhkari samvidisvari ॥ 48 ॥

bodha bodhakari bodhya budharadhya puratani ।
bhandasodarasamhartri bhandasainyavinasini ॥ 49 ॥

geyacakraratharudha gurumurtih kulangana ।
gandharvasastramarmajna gandharvaganapujita ॥ 50 ॥

jaganmata jayakari janani janadevata ।
sivaradhya sivardhangi sinjanmanjiramandita ॥ 51 ॥

sarvatmika rsikesi sarvapapavinasini ।
sarvarogahara sadhya dharmini dharmarupini ॥ 52 ॥

acaralabhya svacara khecari yonirupini ।
pativrata pasahantri paramarthasvarupini ॥ 53 ॥

pandita parivaradhya pasandamatabhanjani ।
srikari srimati devi bindunadasvarupini ॥ 54 ॥

aparna himavatputri durga durgatiharini ।
vyalolasankhatatanka vilasadgandapalika ॥ 55 ॥

sudhamadhurasalapa sinduratilakojjvala ।
alaktakaraktapada nandanodyanavasini ॥ 56 ॥

vasantakusumapida vasantasamayapriya ।
dhyananistha dhyanagamya dhyeya dhyanasvarupini ॥ 57 ॥

daridryahantri daurbhagyasamani danavantaka ।
tirtharupa trinayana turiya dosavarjita ॥ 58 ॥

medhapradayini medhya medini madasalini ।
madhukaitabhasamhartri madhavi madhavapriya ॥ 59 ॥

mahila mahimasara sarvani sarmadayini ।
rudrani rucira raudri rukmabhusanabhusita ॥ 60 ॥

ambika jagatam dhatri jatini dhurjatipriya ।
suksmasvarupini saumya surucih sulabha subha ॥ 61 ॥

vipancikalanikkanavimohitajagattraya ।
bhairavapremanilaya bhairavi bhasurakrtih ॥ 62 ॥

puspini punyanilaya punyasravanakirtana ।
kurukulla kundalini vagisi nakulesvari ॥ 63 ॥

vamakesi girisuta vartaliparipujita ।
varunimadaraktaksi vandaruvaradayini ॥ 64 ॥

kataksasyandikaruna kandarpamadavardhini ।
durvasyama dustahantri dustagrahavibhedini ॥ 65 ॥

sarvasatruksayakari sarvasampatpravardhini ।
kabarisobhikalhara kalasinjitamekhala ॥ 66 ॥

mrnalitulvadorvalli mrdani mrtyuvarjita ।
mrdula mrtyusamhartri manjula manjubhasini ॥ 67 ॥

karpuravitikabala kamaniyakapolabhuh ।
karpuraksodadigdhangi kartri karanavarjita ॥ 68 ॥

anadinidhana dhatri dhatridharakulodbhava ।
stotrapriya stutimayi mohini mohaharini ॥ 69 ॥

jivarupa jivakari jivanmuktipradayini ।
bhadrapithasthita bhadra bhadrada bhargabhamini ॥ 70 ॥

bhagananda bhagamayi bhagalinga bhagesvari ।
mattamatangagamana matangakulamanjari ॥ 71 ॥

rajahamsagati rajni rajaraja samarcita ।
bhavani pavani kali daksina daksakanyaka ॥ 72 ॥

havyavaha havirbhoktri harini duhkhaharini ।
samsaratarini saumya sarvesi samarapraya ॥ 73 ॥

svapnavati jagarini susupta visvarupini ।
taijasi prajnakalana cetana cetanavati ॥ 74 ॥

cinmatra cidghana cetya cicchaya citsvarupini ।
nivrttirupini santih pratistha nityarupini ॥ 75 ॥

vidyarupa santyatita kalapancakarupini ।
hrinkari hrimati hrdya hricchaya harivahana ॥ 76 ॥

mulaprakrtiravyakta vyaktavyaktavinodini ।
yajnarupa yajnabhoktri yajnangi yajnarupini ॥ 77 ॥

diksita ksamana ksama ksitih ksantih srutih smrtih ।
eka’neka kamakala kalpa kalasvarupini ॥ 78 ॥

daksa daksayani diksa daksayajnavinasini ।
gayatri gaganakara girdevi garudasana ॥ 79 ॥

savitri sakaladhyaksa brahmani brahmanapriya ।
jagannatha jaganmurtih jaganmrtyunivarini ॥ 80 ॥

drgrupa drsyanilaya drastri mantri cirantani ।
vijnatri vipula vedya vrddha varsiyasi mahi ॥ 81 ॥

arya kuharini guhya gauri gautamapujita ।
nandini nalini nitya nitirnayavisarada ॥ 82 ॥

gatagatajna gandharvi girija garvanasini ।
priyavrata prama prana pramanajna priyamvada ॥ 83 ॥

asarira sarirastha namarupavivarjita ।
varnasramavibhagajna varnasramavivarjita ॥ 84 ॥

nityamukta nityatrpta nirlepa niravagraha ।
icchajnanakriyasaktih indira bandhurakrtih ॥ 85 ॥

manorathaprada mukhya manini manavarjita ।
niraga nirahankara nirnasa nirupaplava ॥ 86 ॥

vicitra citracaritra niskala nigamalaya ।
brahmavidya brahmanadi bandhahantri balipriya ॥ 87 ॥

sulaksana laksanajna sundarabhrulatancita ।
sumitra malini sima mudrini mudrikancita ॥ 88 ॥

rajasvala ramyamurtirjaya janmavivarjita ।
padmalaya padmapitha padmini padmavarnini ॥ 89 ॥

visvambhara visvagarbha visvesi visvatomukhi ।
advitiya sahasraksi viradrupa vimocini ॥ 90 ॥

sutrarupa sastrakari sastrajna sastradharini ।
vedavidvedakrdvedya vittajna vittasalini ॥ 91 ॥

visada vaisnavi brahmi vairinci vakpradayini ।
vyakhyatri vamana vrddhih visvanatha visarada ॥ 92 ॥

mudresvari mundamala kali kankalarupini ।
mahesvarapritikari mahesvara pativrata ॥ 93 ॥

brahmandamalini budhnya matangamunipujita ।
isvari candika candi niyantri niyamasthita ॥ 94 ॥

sarvantaryamini sevya santatih santatiprada ।
tamalapallavasyama tamrosthi tandavapriya ॥ 95 ॥

natyalasyakari rambha natarajapriyangana ।
anangarupa’nangasriranangesi vasundhara ॥ 99 ॥

samrajyadayini siddha siddhesi siddhidayini ।
siddhamata siddhapujya siddhartha vasudayini ॥ 97 ॥

bhaktimatkalpalatika bhaktida bhaktavatsala ।
pancasaktyarcitapada paramatmasvarupini ॥ 98 ॥

ajnanatimirajyotsna nityahlada niranjana ।
mugdha mugdhasmita maitri mugdhakesi madhupriya ॥ 99 ॥

kalapini kamakala kamakelih kalavati ।
akhanda nirahankara pradhanapurusesvari ॥ 100 ॥

rahahpujya rahahkeli rahahstutya harapriya ।
saranya gahana guhya guhantahstha guhaprasu ॥ 101 ॥

svasamvedya svaprakasa svatmastha svargadayini ।
nisprapanca niradhara nityanityasvarupini ॥ 102 ॥

narmada nartaki kirtih niskama niskala kala ।
astamurtiramoghoma nandyadiganapujita ॥ 103 ॥

yantrarupa tantrarupa mantrarupa manonmani ।
sivakamesvari devi cidrupa cittarangini ॥ 104 ॥

citsvarupa citprakasa cinmurtirscinmayi citih ।
murkhadura mohahantri mukhya krodamukhi sakhi ॥ 105 ॥

jnanajnatrjneyarupa vyomakara vilasini ।
vimarsarupini vasya vidhanajna vijrmbhita ॥ 106 ॥

ketakikusumapida kasturitilakojjvala ।
mrgya mrgaksi rasika mrganabhisugandhini ॥ 107 ॥

yaksakardamaliptangi yaksini yaksapujita ।
lasanmanikyakataka keyurojjvaladorlata ॥ 108 ॥

sindurarajatsimanta subhruvalli sunasika ।
kaivalyada kantimati kathorakucamandala ॥ 109 ॥

talodari tamohantri trayastrimsatsuratmika ।
svayambhuh kusumamoda svayambhukusumapriya ॥ 110 ॥

svadhyayini sukharadhya virasrirvirapujita ।
dravini vidrumabhosthi vegini visnuvallabha ॥ 111 ॥

halamada lasadvani lola lilavati ratih ।
lopamudrarcita laksmirahalyaparipujita ॥ 112 ॥

abrahmakitajanani kailasagirivasini ।
nidhisvari niratanka niskalanka jaganmayi ॥ 113 ॥

adilaksmiranantasriracyuta tattvarupini ।
namajatyadirahita naranarayanarcita ॥ 114 ॥

guhyopanisadudgita laksmivaninisevita ।
matangavarada siddha mahayogisvari guruh ॥ 115 ॥

gurupriya kularadhya kulasanketapalini ।
ciccandramandalantah stha cidakasasvarupini ॥ 116 ॥

anangasastratattvajna nanavidharasapriya ।
nirmala niravadyangi nitijna nitirupini ॥ 117 ॥

vyapini vibudhasrestha kulasailakumarika ।
visnuprasurviramata nasamanivirajita ॥ 118 ॥

nayika nagarisamstha nityatusta nitambini ।
pancabrahmamayi pranci brahmatmaikyasvarupini ॥ 119 ॥

sarvopanisadudgita sarvanugrahakarini ।
pavitra pavana puta paramatmasvarupini ॥ 120 ॥

suryenduvahninayana suryamandalamadhyaga ।
gayatri gatrarahita suguna gunavarjita ॥ 121 ॥

raksakari ramyarupa satvika sattvadayini ।
visvatita vyomarupa sada’rcanajapapriya ॥ 122 ॥

atmabhurajita jisnuraja svaha svadha sudha ।
nanditasesabhuvana namasankirtanapriya ॥ 123 ॥

gurumurtirgurumayi gurupadarcanapriya ।
gobrahmanatmika gurvi nilakanthi niramaya ॥ 124 ॥

manavi mantrajanani mahabhairavapujita ।
nityotsava nityapusta syama yauvanasalini ॥ 125 ॥

mahaniya mahamurtirmahati saukhyasantatih ।
purnodari havirdhatri ganaradhya ganesvari ॥ 126 ॥

gayana garvarahita svedabindullasanmukhi ।
tungastani tulasunya kanya kamalavasini ॥ 127 ॥

srngarini srih srividya sriprada srinivasini ।
trailokyasundari bala trailokyajanani sudhih ॥ 128 ॥

pancaklesahara pasadharini pasumocani ।
pasandahantri papaghni parthivasrikari dhrtih ॥ 129 ॥

nirapaya durapa ya sulabha sobhanakrtih ।
mahabala bhagavati bhavaroganivarini ॥ 130 ॥

bhairavastakasamsevya brahmyadiparivarita ।
vamadisaktisahita varunimadavihvala ॥ 131 ॥

varisthavasyada vasya bhakttartidamana siva ।
vairagyajanani jnanadayini jnanavigraha ॥ 132 ॥

sarvadosavinirmukta sankarardhasaririni ।
sarvesvarapriyatama svayamjyotissvarupini ॥ 133 ॥

ksirasagaramadhyastha mahabhujagasayini ।
kamadhenurbrhadgarbha yoganidra yugandhara ॥ 134 ॥

mahendropendrajanani matangakulasambhava ।
matangajatisampujya matangakuladevata ॥ 135 ॥

guhyavidya vasyavidya siddhavidya sivangana ।
sumangala ratnagarbha suryamata sudhasana ॥ 136 ॥

khadgamandala sampujya salagramanivasini ।
durjaya dustadamana durniriksya duratyaya ॥ 137 ॥

sankhacakragadahasta visnusaktirvimohini ।
yogamata yogagamya yoganistha sudhasrava ॥ 138 ॥

samadhinisthaih samvedya sarvabhedavivarjita ।
sadharana sarojaksi sarvajna sarvasaksini ॥ 139 ॥

mahasaktirmahodara mahamangaladevata ।
kalau krtavatarana kalikalmasanasini ॥ 140 ॥

sarvada sarvajanani nirisa sarvatomukhi ।
sugudha sarvato bhadra susthita sthanuvallabha ॥ 141 ॥

caracarajagadrupa cetanacetanakrtih ।
mahesvara prananadi mahabhairavamohini ॥ 142 ॥

manjula yauvanonmatta mahapatakanasini ।
mahanubhava mahendri mahamarakataprabha ॥ 143 ॥

sarvasaktyasana saktirnirabhasa nirindriya ।
samastadevatamurtih samastasamayarcita ॥ 144 ॥

suvarcala viyanmurtih puskala nityapuspini ।
nilotpaladalasyama mahapralayasaksini ॥ 145 ॥

sankalpasiddha sangitarasika rasadayini ।
abhinna brahmajanani kalakramavivarjita ॥ 146 ॥

ajapa jadyarahita prasanna bhagavatpriya ।
indira jagatikanda saccidanandakandali ॥

sricakranilaya devi srividya sripradayini ॥ 147 ॥

phalasrutih
iti te kathito laksmi namasarastavo maya ।
syamalaya mahadevyah sarvavasyapradayakah ॥ 148 ॥

ya imam pathate nityam namasarastavam param ।
tasya nasyanti papani mahantyapi na samsayah ॥ 149 ॥

trisandhyam yah pathennityam varsamekamatandritah ।
sarvabhaumo mahipalastasya vasyo bhaveddhuvam ॥ 150 ॥

mulamantrajapante yah pathennamasahasrakam ।
mantrasiddhirbhavettasya sighrameva varanane ॥ 151 ॥

jagattrayam vasikrtya saksatkamasamo bhavet ।
dine dine dasavrttya mandalam yo japennarah ॥ 152 ॥

sacivah sa bhaveddevi sarvabhaumasya bhupateh ।
sanmasam yo japennityam ekavaram drdhavratah ॥ 153 ॥

bhavanti tasya dhanyanam dhananam ca samrddhayah ।
candanam kunkumam vapi bhasma va mrganabhikam ॥ 154 ॥

anenaiva triravattya namasarena mantritam ।
yo lalate dharayate tasya vaktravalokanat ॥ 155 ॥

hantumudyatakhadgo’pi satrurvasyo bhaveddhruvam ।
anena namasarena mantritam prasayejjalam ॥ 156 ॥

masamatram vararohe gandharvanipuno bhavet ।
sangite kavitayam ca nasti tatsadrso bhuvi ॥ 157 ॥

brahmajnanamavapnoti moksam capyadhigacchati ।
priyate syamala nityam prita’bhistam prayacchati ॥ 158 ॥

॥ iti saubhagyalaksmikalpatantargate laksminarayanasamvade
astasaptitame khande srisyamalasahasranamastotram sampurnam ॥

matangi matarise madhumathanasadhite mahamaye ।
mohini mohapramathini manmathamathanapriye varangi matangi ॥

yatijana hrdayanivase vasavavarade varangi matangi ।
vinavada vinodini naradagite namo devi ॥

Shri ShyamalaSahasranamastotram in Telugu:
॥ శ్రీ శ్యామలాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

నామసారస్తవః
సర్వశృఙ్గారశోభాఢ్యాం తుఙ్గపీనపయోధరామ్ ।
గఙ్గాధరప్రియాం దేవీం మాతఙ్గీం నౌమి సన్తతమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీమద్వైకుణ్ఠనిలయం శ్రీపతిం సిద్ధసేవితమ్ ।
కదాచిత్స్వప్రియం లక్ష్మీర్నారాయణమపృచ్ఛత ॥ ౨ ॥

లక్ష్మీరువాచ
కిం జప్యం పరమం నౄణాం భోగమోక్షఫలప్రదమ్ ।
సర్వవశ్యకరం చైవ సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ॥ ౩ ॥

సర్వరక్షాకరం చైవ సర్వత్ర విజయప్రదమ్ ।
బ్రహ్మజ్ఞానప్రదం పుంసాం తన్మే బ్రూహి జనార్దన ॥ ౪ ॥

భగవానువాచ
నామసారస్తవం పుణ్యం పఠేన్నిత్యం ప్రయత్నతః ।
తేన ప్రీతా శ్యామలామ్బా త్వద్వశం కురుతే జగత్ ॥ ౫ ॥

తన్త్రేషు లలితాదీనాం శక్తీనాం నామకోశతః ।
సారముద్ధృత్య రచితో నామసారస్తవో హ్యయమ్ ॥ ౬ ॥

నామసారస్తవం మహ్యం దత్తవాన్ పరమేశ్వరః ।
తవ నామసహస్రం తత్ శ్యామలాయా వదామ్యహమ్ ॥ ౭ ॥

వినియోగః ॥

అస్య శ్రీశ్యామలాపరమేశ్వరీనామసాహస్రస్తోత్రమాలా మన్త్రస్య,
సదాశివ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః ।
శ్రీరాజరాజేశ్వరీ శ్యామలా పరమేశ్వరీ దేవతా ।
చతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః ।

ధ్యానమ్ ॥

ధ్యాయేఽహం రత్నపీఠే శుకకలపఠితం శృణ్వతీం శ్యామగాత్రీం
న్యస్తైకాఙ్ఘ్రీం సరోజే శశిశకలధరాం వల్లకీం వాదయన్తీమ్ ।
కల్హారాబద్ధమౌలిం నియమితలసచ్చూలికాం రక్తవస్త్రాం
మాతఙ్గీం భూషితాఙ్గీం మధుమదముదితాం చిత్రకోద్భాసిఫాలామ్ ॥

పఞ్చపూజా ।

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
ఓం ।
సౌభాగ్యలక్ష్మీః సౌన్దర్యనిధిః సమరసప్రియా ।
సర్వకల్యాణనిలయా సర్వేశీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౧ ॥

సర్వవశ్యకరీ సర్వా సర్వమఙ్గలదాయినీ ।
సర్వవిద్యాదానదక్షా సఙ్గీతోపనిషత్ప్రియా ॥ ౨ ॥

సర్వభూతహృదావాసా సర్వగీర్వాణపూజితా ।
సమృద్ధా సఙ్గముదితా సర్వలోకైకసంశ్రయా ॥ ౩ ॥

సప్తకోటిమహామన్త్రస్వరూపా సర్వసాక్షిణీ ।
సర్వాఙ్గసున్దరీ సర్వగతా సత్యస్వరూపిణీ ॥ ౪ ॥

సమా సమయసంవేద్యా సమయజ్ఞా సదాశివా ।
సఙ్గీతరసికా సర్వకలామయశుకప్రియా ॥ ౫ ॥

చన్దనాలేపదిగ్ధాఙ్గీ సచ్చిదానన్దరూపిణీ ।
కదమ్బవాటీనిలయా కమలాకాన్తసేవితా ॥ ౬ ॥

కటాక్షోత్పన్నకన్దర్పా కటాక్షితమహేశ్వరా ।
కల్యాణీ కమలాసేవ్యా కల్యాణాచలవాసినీ ॥ ౭ ॥

కాన్తా కన్దర్పజననీ కరుణారససాగరా ।
కలిదోషహరా కామ్యా కామదా కామవర్ధినీ ॥ ౮ ॥

కదమ్బకలికోత్తంసా కదమ్బకుసుమాప్రియా ।
కదమ్బమూలరసికా కామాక్షీ కమలాననా ॥ ౯ ॥

కమ్బుకణ్ఠీ కలాలాపా కమలాసనపూజితా ।
కాత్యాయనీ కేలిపరా కమలాక్షసహోదరీ ॥ ౧౦ ॥

కమలాక్షీ కలారూపా కోకాకారకుచద్వయా ।
కోకిలా కోకిలారావా కుమారజననీ శివా ॥ ౧౧ ॥

సర్వజ్ఞా సన్తతోన్మత్తా సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ ।
సుధాప్రియా సురారాధ్యా సుకేశీ సురసున్దరీ ॥ ౧౨ ॥

శోభనా శుభదా శుద్ధా శుద్ధచిత్తైకవాసినీ ।
వేదవేద్యా వేదమయీ విద్యాధరగణార్చితా ॥ ౧౩ ॥

వేదాన్తసారా విశ్వేశీ విశ్వరూపా విరూపిణీ ।
విరూపాక్షప్రియా విద్యా విన్ధ్యాచలనివాసినీ ॥ ౧౪ ॥

వీణావాదవినోదజ్ఞా వీణాగానవిశారదా ।
వీణావతీ బిన్దురూపా బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ॥ ౧౫ ॥

పార్వతీ పరమాఽచిన్త్యా పరాశక్తిః పరాత్పరా ।
పరానన్దా పరేశానీ పరవిద్యా పరాపరా ॥ ౧౬ ॥

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తానాం పరమా గతిః ।
భవ్యా భవప్రియా భీరుర్భవసాగరతారిణీ ॥ ౧౭ ॥

భయఘ్నీ భావుకా భవ్యా భామినీ భక్తపాలినీ ।
భేదశూన్యా భేదహన్త్రీ భావనా మునిభావితా ॥ ౧౮ ॥

మాయా మహేశ్వరీ మాన్యా మాతఙ్గీ మలయాలయా ।
మహనీయా మదోన్మత్తా మన్త్రిణీ మన్త్రనాయికా ॥ ౧౯ ॥

మహానన్దా మనోగమ్యా మతఙ్గకులమణ్డనా ।
మనోజ్ఞా మానినీ మాధ్వీ సిన్ధుమధ్యకృతాలయా ॥ ౨౦ ॥

మధుప్రీతా నీలకచా మాధ్వీరసమదాలసా ।
పూర్ణచన్ద్రాభవదనా పూర్ణా పుణ్యఫలప్రదా ॥ ౨౧ ॥

పులోమజార్చితా పూజ్యా పురుషార్థప్రదాయినీ ।
నారాయణీ నాదరూపా నాదబ్రహ్మస్వరూపిణీ ॥ ౨౨ ॥

నిత్యా నవనవాకారా నిత్యానన్దా నిరాకులా ।
నిటిలాక్షప్రియా నేత్రీ నీలేన్దీవరలోచనా ॥ ౨౩ ॥

తమాలకోమలాకారా తరుణీ తనుమధ్యమా ।
తటిత్పిశఙ్గవసనా తటిత్కోటిసభద్యుతిః ॥ ౨౪ ॥

మధురా మఙ్గలా మేధ్యా మధుపానప్రియా సఖీ ।
చిత్కలా చారువదనా సుఖరూపా సుఖప్రదా ॥ ౨౫ ॥

కూటస్థా కౌలినీ కూర్మపీఠస్థా కుటిలాలకా ।
శాన్తా శాన్తిమతీ శాన్తిః శ్యామలా శ్యామలాకృతిః ॥ ౨౬ ॥

శఙ్ఖినీ శఙ్కరీ శైవీ శఙ్ఖకుణ్డలమణ్డితా ।
కున్దదన్తా కోమలాఙ్గీ కుమారీ కులయోగినీ ॥ ౨౭ ॥

నిర్గర్భయోగినీసేవ్యా నిరన్తరరతిప్రియా ।
శివదూతీ శివకరీ జటిలా జగదాశ్రయా ॥ । ౨౮ ॥

శామ్భవీ యోగినిలయా పరచైతన్యరూపిణీ ।
దహరాకాశనిలయా దణ్డినీపరిపూజితా ॥ ౨౯ ॥

సమ్పత్కరీగజారూఢా సాన్ద్రానన్దా సురేశ్వరీ ।
చమ్పకోద్భాసితకచా చన్ద్రశేఖరవల్లభా ॥ ౩౦ ॥

చారురూపా చారుదన్తీ చన్ద్రికా శమ్భుమోహినీ ।
విమలా విదుషీ వాణీ కమలా కమలాసనా ॥ ౩౧ ॥

కరుణాపూర్ణహృదయా కామేశీ కమ్బుకన్ధరా ।
రాజరాజేశ్వరీ రాజమాతఙ్గీ రాజవల్లభా ॥ ౩౨ ॥

సచివా సచివేశానీ సచివత్వప్రదాయినీ ।
పఞ్చబాణార్చితా బాలా పఞ్చమీ పరదేవతా ॥ ౩౩ ॥

ఉమా మహేశ్వరీ గౌరీ సఙ్గీతజ్ఞా సరస్వతీ ।
కవిప్రియా కావ్యకలా కలౌ సిద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౩౪ ॥

లలితామన్త్రిణీ రమ్యా లలితారాజ్యపాలినీ ।
లలితాసేవనపరా లలితాజ్ఞావశంవదా ॥ ౩౫ ॥

లలితాకార్యచతురా లలితాభక్తపాలినీ ।
లలితార్ధాసనారూఢా లావణ్యరసశేవధిః ॥ ౩౬ ॥

రఞ్జనీ లాలితశుకా లసచ్చూలీవరాన్వితా ।
రాగిణీ రమణీ రామా రతీ రతిసుఖప్రదా ॥ ౩౭ ॥

భోగదా భోగ్యదా భూమిప్రదా భూషణశాలినీ ।
పుణ్యలభ్యా పుణ్యకీర్తిః పురన్దరపురేశ్వరీ ॥ ౩౮ ॥

భూమానన్దా భూతికరీ క్లీఙ్కారీ క్లిన్నరూపిణీ ।
భానుమణ్డలమధ్యస్థా భామినీ భారతీ ధృతిః ॥ ౩౯ ॥

నారాయణార్చితా నాథా నాదినీ నాదరూపిణీ ।
పఞ్చకోణాస్థితా లక్ష్మీః పురాణీ పురరూపిణీ ॥ ౪౦ ॥

చక్రస్థితా చక్రరూపా చక్రిణీ చక్రనాయికా ।
షట్చక్రమణ్డలాన్తఃస్థా బ్రహ్మచక్రనివాసినీ ॥ ౪౧ ॥

అన్తరభ్యర్చనప్రీతా బహిరర్చనలోలుపా ।
పఞ్చాశత్పీఠమధ్యస్థా మాతృకావర్ణరూపిణీ ॥ ౪౨ ॥

మహాదేవీ మహాశక్తిః మహామాయా మహామతిః ।
మహారూపా మహాదీప్తిః మహాలావణ్యశాలినీ ॥ ౪౩ ॥

మాహేన్ద్రీ మదిరాదృప్తా మదిరాసిన్ధువాసినీ ।
మదిరామోదవదనా మదిరాపానమన్థరా ॥ ౪౪ ॥

దురితఘ్నీ దుఃఖహన్త్రీ దూతీ దూతరతిప్రియా ।
వీరసేవ్యా విఘ్నహరా యోగినీ గణసేవితా ॥ ౪౫ ॥

నిజవీణారవానన్దనిమీలితవిలోచనా ।
వజ్రేశ్వరీ వశ్యకరీ సర్వచిత్తవిమోహినీ ॥ ౪౬ ॥

శబరీ శమ్బరారాధ్యా శామ్బరీ సామసంస్తుతా ।
త్రిపురామన్త్రజపినీ త్రిపురార్చనతత్పరా ॥ ౪౭ ॥

త్రిలోకేశీ త్రయీమాతా త్రిమూర్తిస్త్రిదివేశ్వరీ ।
ఐఙ్కారీ సర్వజననీ సౌఃకారీ సంవిదీశ్వరీ ॥ ౪౮ ॥

బోధా బోధకరీ బోధ్యా బుధారాధ్యా పురాతనీ ।
భణ్డసోదరసంహర్త్రీ భణ్డసైన్యవినాశినీ ॥ ౪౯ ॥

గేయచక్రరథారూఢా గురుమూర్తిః కులాఙ్గనా ।
గాన్ధర్వశాస్త్రమర్మజ్ఞా గన్ధర్వగణపూజితా ॥ ౫౦ ॥

జగన్మాతా జయకరీ జననీ జనదేవతా ।
శివారాధ్యా శివార్ధాఙ్గీ శిఞ్జన్మఞ్జీరమణ్డితా ॥ ౫౧ ॥

సర్వాత్మికా ఋషీకేశీ సర్వపాపవినాశినీ ।
సర్వరోగహరా సాధ్యా ధర్మిణీ ధర్మరూపిణీ ॥ ౫౨ ॥

ఆచారలభ్యా స్వాచారా ఖేచరీ యోనిరూపిణీ ।
పతివ్రతా పాశహన్త్రీ పరమార్థస్వరూపిణీ ॥ ౫౩ ॥

పణ్డితా పరివారాఢ్యా పాషణ్డమతభఞ్జనీ ।
శ్రీకరీ శ్రీమతీ దేవీ బిన్దునాదస్వరూపిణీ ॥ ౫౪ ॥

అపర్ణా హిమవత్పుత్రీ దుర్గా దుర్గతిహారిణీ ।
వ్యాలోలశఙ్ఖాతాటఙ్కా విలసద్గణ్డపాలికా ॥ ౫౫ ॥

సుధామధురసాలాపా సిన్దూరతిలకోజ్జ్వలా ।
అలక్తకారక్తపాదా నన్దనోద్యానవాసినీ ॥ ౫౬ ॥

వాసన్తకుసుమాపీడా వసన్తసమయప్రియా ।
ధ్యాననిష్ఠా ధ్యానగమ్యా ధ్యేయా ధ్యానస్వరూపిణీ ॥ ౫౭ ॥

దారిద్ర్యహన్త్రీ దౌర్భాగ్యశమనీ దానవాన్తకా ।
తీర్థరూపా త్రినయనా తురీయా దోషవర్జితా ॥ ౫౮ ॥

మేధాప్రదాయినీ మేధ్యా మేదినీ మదశాలినీ ।
మధుకైటభసంహర్త్రీ మాధవీ మాధవప్రియా ॥ ౫౯ ॥

మహిలా మహిమాసారా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ।
రుద్రాణీ రుచిరా రౌద్రీ రుక్మభూషణభూషితా ॥ ౬౦ ॥

అమ్బికా జగతాం ధాత్రీ జటినీ ధూర్జటిప్రియా ।
సుక్ష్మస్వరూపిణీ సౌమ్యా సురుచిః సులభా శుభా ॥ ౬౧ ॥

విపఞ్చీకలనిక్కాణవిమోహితజగత్త్రయా ।
భైరవప్రేమనిలయా భైరవీ భాసురాకృతిః ॥ ౬౨ ॥

పుష్పిణీ పుణ్యనిలయా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా ।
కురుకుల్లా కుణ్డలినీ వాగీశీ నకులేశ్వరీ ॥ ౬౩ ॥

వామకేశీ గిరిసుతా వార్తాలీపరిపూజితా ।
వారుణీమదరక్తాక్షీ వన్దారువరదాయినీ ॥ ౬౪ ॥

కటాక్షస్యన్దికరుణా కన్దర్పమదవర్ధినీ ।
దూర్వాశ్యామా దుష్టహన్త్రీ దుష్టగ్రహవిభేదినీ ॥ ౬౫ ॥

సర్వశత్రుక్షయకరీ సర్వసమ్పత్ప్రవర్ధినీ ।
కబరీశోభికల్హారా కలశిఞ్జితమేఖలా ॥ ౬౬ ॥

మృణాలీతుల్వదోర్వల్లీ మృడానీ మృత్యువర్జితా ।
మృదులా మృత్యుసంహర్త్రీ మఞ్జులా మఞ్జుభాషిణీ ॥ ౬౭ ॥

కర్పూరవీటీకబలా కమనీయకపోలభూః ।
కర్పూరక్షోదదిగ్ధాఙ్గీ కర్త్రీ కారణవర్జితా ॥ ౬౮ ॥

అనాదినిధనా ధాత్రీ ధాత్రీధరకులోద్భవా ।
స్తోత్రప్రియా స్తుతిమయీ మోహినీ మోహహారిణీ ॥ ౬౯ ॥

జీవరూపా జీవకారీ జీవన్ముక్తిప్రదాయినీ ।
భద్రపీఠస్థితా భద్రా భద్రదా భర్గభామినీ ॥ ౭౦ ॥

భగానన్దా భగమయీ భగలిఙ్గా భగేశ్వరీ ।
మత్తమాతఙ్గగమనా మాతఙ్గకులమఞ్జరీ ॥ ౭౧ ॥

రాజహంసగతీ రాజ్ఞీ రాజరాజ సమర్చితా ।
భవానీ పావనీ కాలీ దక్షిణా దక్షకన్యకా ॥ ౭౨ ॥

హవ్యవాహా హవిర్భోక్త్రీ హారిణీ దుఃఖహారిణీ ।
సంసారతారిణీ సౌమ్యా సర్వేశీ సమరప్రయా ॥ ౭౩ ॥

స్వప్నవతీ జాగరిణీ సుషుప్తా విశ్వరూపిణీ ।
తైజసీ ప్రాజ్ఞకలనా చేతనా చేతనావతీ ॥ ౭౪ ॥

చిన్మాత్రా చిద్ఘనా చేత్యా చిచ్ఛాయా చిత్స్వరూపిణీ ।
నివృత్తిరూపిణీ శాన్తిః ప్రతిష్ఠా నిత్యరూపిణీ ॥ ౭౫ ॥

విద్యారూపా శాన్త్యతీతా కలాపఞ్చకరూపిణీ ।
హ్రీఙ్కారీ హ్రీమతీ హృద్యా హ్రీచ్ఛాయా హరివాహనా ॥ ౭౬ ॥

మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తవినోదినీ ।
యజ్ఞరూపా యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞాఙ్గీ యజ్ఞరూపిణీ ॥ ౭౭ ॥

దీక్షితా క్షమణా క్షామా క్షితిః క్షాన్తిః శ్రుతిః స్మృతిః ।
ఏకాఽనేకా కామకలా కల్పా కాలస్వరూపిణీ ॥ ౭౮ ॥

దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ।
గాయత్రీ గగనాకారా గీర్దేవీ గరుడాసనా ॥ ౭౯ ॥

సావిత్రీ సకలాధ్యక్షా బ్రహ్మాణీ బ్రాహ్మణప్రియా ।
జగన్నాథా జగన్మూర్తిః జగన్మృత్యునివారిణీ ॥ ౮౦ ॥

దృగ్రూపా దృశ్యనిలయా ద్రష్ట్రీ మన్త్రీ చిరన్తనీ ।
విజ్ఞాత్రీ విపులా వేద్యా వృద్ధా వర్షీయసీ మహీ ॥ ౮౧ ॥

ఆర్యా కుహరిణీ గుహ్యా గౌరీ గౌతమపూజితా ।
నన్దినీ నలినీ నిత్యా నీతిర్నయవిశారదా ॥ ౮౨ ॥

గతాగతజ్ఞా గన్ధర్వీ గిరిజా గర్వనాశినీ ।
ప్రియవ్రతా ప్రమా ప్రాణా ప్రమాణజ్ఞా ప్రియంవదా ॥ ౮౩ ॥

అశరీరా శరీరస్థా నామరూపవివర్జితా ।
వర్ణాశ్రమవిభాగజ్ఞా వర్ణాశ్రమవివర్జితా ॥ ౮౪ ॥

నిత్యముక్తా నిత్యతృప్తా నిర్లేపా నిరవగ్రహా ।
ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాశక్తిః ఇన్దిరా బన్ధురాకృతిః ॥ ౮౫ ॥

మనోరథప్రదా ముఖ్యా మానినీ మానవర్జితా ।
నీరాగా నిరహఙ్కారా నిర్నాశా నిరుపప్లవా ॥ ౮౬ ॥

విచిత్రా చిత్రచారిత్రా నిష్కలా నిగమాలయా ।
బ్రహ్మవిద్యా బ్రహ్మనాడీ బన్ధహన్త్రీ బలిప్రియా ॥ ౮౭ ॥

సులక్షణా లక్షణజ్ఞా సున్దరభ్రూలతాఞ్చితా ।
సుమిత్రా మాలినీ సీమా ముద్రిణీ ముద్రికాఞ్చితా ॥ ౮౮ ॥

రజస్వలా రమ్యమూర్తిర్జయా జన్మవివర్జితా ।
పద్మాలయా పద్మపీఠా పద్మినీ పద్మవర్ణినీ ॥ ౮౯ ॥

విశ్వమ్భరా విశ్వగర్భా విశ్వేశీ విశ్వతోముఖీ ।
అద్వితీయా సహస్రాక్షీ విరాడ్రూపా విమోచినీ ॥ ౯౦ ॥

సూత్రరూపా శాస్త్రకరీ శాస్త్రజ్ఞా శస్త్రధారిణీ ।
వేదవిద్వేదకృద్వేద్యా విత్తజ్ఞా విత్తశాలినీ ॥ ౯౧ ॥

విశదా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ వైరిఞ్చీ వాక్ప్రదాయినీ ।
వ్యాఖ్యాత్రీ వామనా వృద్ధిః విశ్వనాథా విశారదా ॥ ౯౨ ॥

ముద్రేశ్వరీ ముణ్డమాలా కాలీ కఙ్కాలరూపిణీ ।
మహేశ్వరప్రీతికరీ మహేశ్వర పతివ్రతా ॥ ౯౩ ॥

బ్రహ్మాణ్డమాలినీ బుధ్న్యా మతఙ్గమునిపూజితా ।
ఈశ్వరీ చణ్డికా చణ్డీ నియన్త్రీ నియమస్థితా ॥ ౯౪ ॥

సర్వాన్తర్యామిణీ సేవ్యా సన్తతిః సన్తతిప్రదా ।
తమాలపల్లవశ్యామా తామ్రోష్ఠీ తాణ్డవప్రియా ॥ ౯౫ ॥

నాట్యలాస్యకరీ రమ్భా నటరాజప్రియాఙ్గనా ।
అనఙ్గరూపాఽనఙ్గశ్రీరనఙ్గేశీ వసున్ధరా ॥ ౯౯ ॥

సామ్రాజ్యదాయినీ సిద్ధా సిద్ధేశీ సిద్ధిదాయినీ ।
సిద్ధమాతా సిద్ధపూజ్యా సిద్ధార్థా వసుదాయినీ ॥ ౯౭ ॥

భక్తిమత్కల్పలతికా భక్తిదా భక్తవత్సలా ।
పఞ్చశక్త్యర్చితపదా పరమాత్మస్వరూపిణీ ॥ ౯౮ ॥

అజ్ఞానతిమిరజ్యోత్స్నా నిత్యాహ్లాదా నిరఞ్జనా ।
ముగ్ధా ముగ్ధస్మితా మైత్రీ ముగ్ధకేశీ మధుప్రియా ॥ ౯౯ ॥

కలాపినీ కామకలా కామకేలిః కలావతీ ।
అఖణ్డా నిరహఙ్కారా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౧౦౦ ॥

రహఃపూజ్యా రహఃకేలీ రహఃస్తుత్యా హరప్రియా ।
శరణ్యా గహనా గుహ్యా గుహాన్తఃస్థా గుహప్రసూ ॥ ౧౦౧ ॥

స్వసంవేద్యా స్వప్రకాశా స్వాత్మస్థా స్వర్గదాయినీ ।
నిష్ప్రపఞ్చా నిరాధారా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౨ ॥

నర్మదా నర్తకీ కీర్తిః నిష్కామా నిష్కలా కలా ।
అష్టమూర్తిరమోఘోమా నన్ద్యాదిగణపూజితా ॥ ౧౦౩ ॥

యన్త్రరూపా తన్త్రరూపా మన్త్రరూపా మనోన్మనీ ।
శివకామేశ్వరీ దేవీ చిద్రూపా చిత్తరఙ్గిణీ ॥ ౧౦౪ ॥

చిత్స్వరూపా చిత్ప్రకాశా చిన్మూర్తిర్శ్చిన్మయీ చితిః ।
మూర్ఖదూరా మోహహన్త్రీ ముఖ్యా క్రోడముఖీ సఖీ ॥ ౧౦౫ ॥

జ్ఞానజ్ఞాతృజ్ఞేయరూపా వ్యోమాకారా విలాసినీ ।
విమర్శరూపిణీ వశ్యా విధానజ్ఞా విజృమ్భితా ॥ ౧౦౬ ॥

కేతకీకుసుమాపీడా కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా ।
మృగ్యా మృగాక్షీ రసికా మృగనాభిసుగన్ధినీ ॥ ౧౦౭ ॥

యక్షకర్దమలిప్తాఙ్గీ యక్షిణీ యక్షపూజితా ।
లసన్మాణిక్యకటకా కేయూరోజ్జ్వలదోర్లతా ॥ ౧౦౮ ॥

సిన్దూరరాజత్సీమన్తా సుభ్రూవల్లీ సునాసికా ।
కైవల్యదా కాన్తిమతీ కఠోరకుచమణ్డలా ॥ ౧౦౯ ॥

తలోదరీ తమోహన్త్రీ త్రయస్త్రింశత్సురాత్మికా ।
స్వయమ్భూః కుసుమామోదా స్వయమ్భుకుసుమప్రియా ॥ ౧౧౦ ॥

స్వాధ్యాయినీ సుఖారాధ్యా వీరశ్రీర్వీరపూజితా ।
ద్రావిణీ విద్రుమాభోష్ఠీ వేగినీ విష్ణువల్లభా ॥ ౧౧౧ ॥

హాలామదా లసద్వాణీ లోలా లీలావతీ రతిః ।
లోపాముద్రార్చితా లక్ష్మీరహల్యాపరిపూజితా ॥ ౧౧౨ ॥

ఆబ్రహ్మకీటజననీ కైలాసగిరివాసినీ ।
నిధీశ్వరీ నిరాతఙ్కా నిష్కలఙ్కా జగన్మయీ ॥ ౧౧౩ ॥

ఆదిలక్ష్మీరనన్తశ్రీరచ్యుతా తత్త్వరూపిణీ ।
నామజాత్యాదిరహితా నరనారాయణార్చితా ॥ ౧౧౪ ॥

గుహ్యోపనిషదుద్గీతా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా ।
మతఙ్గవరదా సిద్ధా మహాయోగీశ్వరీ గురుః ॥ ౧౧౫ ॥

గురుప్రియా కులారాధ్యా కులసఙ్కేతపాలినీ ।
చిచ్చన్ద్రమణ్డలాన్తః స్థా చిదాకాశస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౬ ॥

అనఙ్గశాస్త్రతత్త్వజ్ఞా నానావిధరసప్రియా ।
నిర్మలా నిరవద్యాఙ్గీ నీతిజ్ఞా నీతిరూపిణీ ॥ ౧౧౭ ॥

వ్యాపినీ విబుధశ్రేష్ఠా కులశైలకుమారికా ।
విష్ణుప్రసూర్వీరమాతా నాసామణివిరాజితా ॥ ౧౧౮ ॥

నాయికా నగరీసంస్థా నిత్యతుష్టా నితమ్బినీ ।
పఞ్చబ్రహ్మమయీ ప్రాఞ్చీ బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౯ ॥

సర్వోపనిషదుద్గీతా సర్వానుగ్రహకారిణీ ।
పవిత్రా పావనా పూతా పరమాత్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౨౦ ॥

సూర్యేన్దువహ్నినయనా సూర్యమణ్డలమధ్యగా ।
గాయత్రీ గాత్రరహితా సుగుణా గుణవర్జితా ॥ ౧౨౧ ॥

రక్షాకరీ రమ్యరుపా సాత్వికా సత్త్వదాయినీ ।
విశ్వాతీతా వ్యోమరూపా సదాఽర్చనజపప్రియా ॥ ౧౨౨ ॥

ఆత్మభూరజితా జిష్ణురజా స్వాహా స్వధా సుధా ।
నన్దితాశేషభువనా నామసఙ్కీర్తనప్రియా ॥ ౧౨౩ ॥

గురుమూర్తిర్గురుమయీ గురుపాదార్చనప్రియా ।
గోబ్రాహ్మణాత్మికా గుర్వీ నీలకణ్ఠీ నిరామయా ॥ ౧౨౪ ॥

మానవీ మన్త్రజననీ మహాభైరవపూజితా ।
నిత్యోత్సవా నిత్యపుష్టా శ్యామా యౌవనశాలినీ ॥ ౧౨౫ ॥

మహనీయా మహామూర్తిర్మహతీ సౌఖ్యసన్తతిః ।
పూర్ణోదరీ హవిర్ధాత్రీ గణారాధ్యా గణేశ్వరీ ॥ ౧౨౬ ॥

గాయనా గర్వరహితా స్వేదబిన్దూల్లసన్ముఖీ ।
తుఙ్గస్తనీ తులాశూన్యా కన్యా కమలవాసినీ ॥ ౧౨౭ ॥

శృఙ్గారిణీ శ్రీః శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదా శ్రీనివాసినీ ।
త్రైలోక్యసున్దరీ బాలా త్రైలోక్యజననీ సుధీః ॥ ౧౨౮ ॥

పఞ్చక్లేశహరా పాశధారిణీ పశుమోచనీ ।
పాషణ్డహన్త్రీ పాపఘ్నీ పార్థివశ్రీకరీ ధృతిః ॥ ౧౨౯ ॥

నిరపాయా దురాపా యా సులభా శోభనాకృతిః ।
మహాబలా భగవతీ భవరోగనివారిణీ ॥ ౧౩౦ ॥

భైరవాష్టకసంసేవ్యా బ్రాహ్మ్యాదిపరివారితా ।
వామాదిశక్తిసహితా వారుణీమదవిహ్వలా ॥ ౧౩౧ ॥

వరిష్ఠావశ్యదా వశ్యా భక్త్తార్తిదమనా శివా ।
వైరాగ్యజననీ జ్ఞానదాయినీ జ్ఞానవిగ్రహా ॥ ౧౩౨ ॥

సర్వదోషవినిర్ముక్తా శఙ్కరార్ధశరీరిణీ ।
సర్వేశ్వరప్రియతమా స్వయంజ్యోతిస్స్వరూపిణీ ॥ ౧౩౩ ॥

క్షీరసాగరమధ్యస్థా మహాభుజగశాయినీ ।
కామధేనుర్బృహద్గర్భా యోగనిద్రా యుగన్ధరా ॥ ౧౩౪ ॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రజననీ మాతఙ్గకులసమ్భవా ।
మతఙ్గజాతిసమ్పూజ్యా మతఙ్గకులదేవతా ॥ ౧౩౫ ॥

గుహ్యవిద్యా వశ్యవిద్యా సిద్ధవిద్యా శివాఙ్గనా ।
సుమఙ్గలా రత్నగర్భా సూర్యమాతా సుధాశనా ॥ ౧౩౬ ॥

ఖడ్గమణ్డల సమ్పూజ్యా సాలగ్రామనివాసినీ ।
దుర్జయా దుష్టదమనా దుర్నిరీక్ష్యా దురత్యయా ॥ ౧౩౭ ॥

శఙ్ఖచక్రగదాహస్తా విష్ణుశక్తిర్విమోహినీ ।
యోగమాతా యోగగమ్యా యోగనిష్ఠా సుధాస్రవా ॥ ౧౩౮ ॥

సమాధినిష్ఠైః సంవేద్యా సర్వభేదవివర్జితా ।
సాధారణా సరోజాక్షీ సర్వజ్ఞా సర్వసాక్షిణీ ॥ ౧౩౯ ॥

మహాశక్తిర్మహోదారా మహామఙ్గలదేవతా ।
కలౌ కృతావతరణా కలికల్మషనాశినీ ॥ ౧౪౦ ॥

సర్వదా సర్వజననీ నిరీశా సర్వతోముఖీ ।
సుగూఢా సర్వతో భద్రా సుస్థితా స్థాణువల్లభా ॥ ౧౪౧ ॥

చరాచరజగద్రూపా చేతనాచేతనాకృతిః ।
మహేశ్వర ప్రాణనాడీ మహాభైరవమోహినీ ॥ ౧౪౨ ॥

మఞ్జులా యౌవనోన్మత్తా మహాపాతకనాశినీ ।
మహానుభావా మాహేన్ద్రీ మహామరకతప్రభా ॥ ౧౪౩ ॥

సర్వశక్త్యాసనా శక్తిర్నిరాభాసా నిరిన్ద్రియా ।
సమస్తదేవతామూర్తిః సమస్తసమయార్చితా ॥ ౧౪౪ ॥

సువర్చలా వియన్మూర్తిః పుష్కలా నిత్యపుష్పిణీ ।
నీలోత్పలదలశ్యామా మహాప్రలయసాక్షిణీ ॥ ౧౪౫ ॥

సఙ్కల్పసిద్ధా సఙ్గీతరసికా రసదాయినీ ।
అభిన్నా బ్రహ్మజననీ కాలక్రమవివర్జితా ॥ ౧౪౬ ॥

అజపా జాడ్యరహితా ప్రసన్నా భగవత్ప్రియా ।
ఇన్దిరా జగతీకన్దా సచ్చిదానన్దకన్దలీ ॥

శ్రీచక్రనిలయా దేవీ శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదాయినీ ॥ ౧౪౭ ॥

ఫలశ్రుతిః
ఇతి తే కథితో లక్ష్మీ నామసారస్తవో మయా ।
శ్యామలాయా మహాదేవ్యాః సర్వవశ్యప్రదాయకః ॥ ౧౪౮ ॥

య ఇమం పఠతే నిత్యం నామసారస్తవం పరమ్ ।
తస్య నశ్యన్తి పాపాని మహాన్త్యపి న సంశయః ॥ ౧౪౯ ॥

త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నిత్యం వర్షమేకమతన్ద్రితః ।
సార్వభౌమో మహీపాలస్తస్య వశ్యో భవేద్ధువమ్ ॥ ౧౫౦ ॥

మూలమన్త్రజపాన్తే యః పఠేన్నామసహస్రకమ్ ।
మన్త్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య శీఘ్రమేవ వరాననే ॥ ౧౫౧ ॥

జగత్త్రయం వశీకృత్య సాక్షాత్కామసమో భవేత్ ।
దినే దినే దశావృత్త్యా మణ్డలం యో జపేన్నరః ॥ ౧౫౨ ॥

సచివః స భవేద్దేవి సార్వభౌమస్య భూపతేః ।
షణ్మాసం యో జపేన్నిత్యం ఏకవారం దృఢవ్రతః ॥ ౧౫౩ ॥

భవన్తి తస్య ధాన్యానాం ధనానాం చ సమృద్ధయః ।
చన్దనం కుఙ్కుమం వాపి భస్మ వా మృగనాభికమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

అనేనైవ త్రిరావత్త్యా నామసారేణ మన్త్రితమ్ ।
యో లలాటే ధారయతే తస్య వక్త్రావలోకనాత్ ॥ ౧౫౫ ॥

హన్తుముద్యతఖడ్గోఽపి శత్రుర్వశ్యో భవేద్ధ్రువమ్ ।
అనేన నామసారేణ మన్త్రితం ప్రాశయేజ్జలమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

మాసమాత్రం వరారోహే గాన్ధర్వనిపుణో భవేత్ ।
సఙ్గీతే కవితాయాం చ నాస్తి తత్సదృశో భువి ॥ ౧౫౭ ॥

బ్రహ్మజ్ఞానమవాప్నోతి మోక్షం చాప్యధిగచ్ఛతి ।
ప్రీయతే శ్యామలా నిత్యం ప్రీతాఽభీష్టం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౧౫౮ ॥

॥ ఇతి సౌభాగ్యలక్ష్మీకల్పతాన్తర్గతే లక్ష్మీనారాయణసంవాదే
అష్టసప్తితమే ఖణ్డే శ్రీశ్యామలాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

మాతఙ్గీ మాతరీశే మధుమథనాసధితే మహామాయే ।
మోహిని మోహప్రమథిని మన్మథమథనప్రియే వరాఙ్గి మాతఙ్గి ॥

యతిజన హృదయనివాసే వాసవవరదే వరాఙ్గి మాతఙ్గి ।
వీణావాద వినోదిని నారదగీతే నమో దేవి ॥

Shri ShyamalaSahasranamastotram in Hindi:
॥ श्री श्यामलासहस्रनामस्तोत्रम् ॥

नामसारस्तवः
सर्वश‍ृङ्गारशोभाढ्यां तुङ्गपीनपयोधराम् ।
गङ्गाधरप्रियां देवीं मातङ्गीं नौमि सन्ततम् ॥ १ ॥

श्रीमद्वैकुण्ठनिलयं श्रीपतिं सिद्धसेवितम् ।
कदाचित्स्वप्रियं लक्ष्मीर्नारायणमपृच्छत ॥ २ ॥

लक्ष्मीरुवाच
किं जप्यं परमं नॄणां भोगमोक्षफलप्रदम् ।
सर्ववश्यकरं चैव सर्वैश्वर्यप्रदायकम् ॥ ३ ॥

सर्वरक्षाकरं चैव सर्वत्र विजयप्रदम् ।
ब्रह्मज्ञानप्रदं पुंसां तन्मे ब्रूहि जनार्दन ॥ ४ ॥

भगवानुवाच
नामसारस्तवं पुण्यं पठेन्नित्यं प्रयत्नतः ।
तेन प्रीता श्यामलाम्बा त्वद्वशं कुरुते जगत् ॥ ५ ॥

तन्त्रेषु ललितादीनां शक्तीनां नामकोशतः ।
सारमुद्धृत्य रचितो नामसारस्तवो ह्ययम् ॥ ६ ॥

नामसारस्तवं मह्यं दत्तवान् परमेश्वरः ।
तव नामसहस्रं तत् श्यामलाया वदाम्यहम् ॥ ७ ॥

विनियोगः ॥

अस्य श्रीश्यामलापरमेश्वरीनामसाहस्रस्तोत्रमाला मन्त्रस्य,
सदाशिव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः ।
श्रीराजराजेश्वरी श्यामला परमेश्वरी देवता ।
चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे नामपारायणे विनियोगः ।

ध्यानम् ॥

ध्यायेऽहं रत्नपीठे शुककलपठितं श‍ृण्वतीं श्यामगात्रीं
न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम् ।
कल्हाराबद्धमौलिं नियमितलसच्चूलिकां रक्तवस्त्रां
मातङ्गीं भूषिताङ्गीं मधुमदमुदितां चित्रकोद्भासिफालाम् ॥

पञ्चपूजा ।

अथ सहस्रनामस्तोत्रम् ।
ॐ ।
सौभाग्यलक्ष्मीः सौन्दर्यनिधिः समरसप्रिया ।
सर्वकल्याणनिलया सर्वेशी सर्वमङ्गला ॥ १ ॥

सर्ववश्यकरी सर्वा सर्वमङ्गलदायिनी ।
सर्वविद्यादानदक्षा सङ्गीतोपनिषत्प्रिया ॥ २ ॥

सर्वभूतहृदावासा सर्वगीर्वाणपूजिता ।
समृद्धा सङ्गमुदिता सर्वलोकैकसंश्रया ॥ ३ ॥

सप्तकोटिमहामन्त्रस्वरूपा सर्वसाक्षिणी ।
सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वगता सत्यस्वरूपिणी ॥ ४ ॥

समा समयसंवेद्या समयज्ञा सदाशिवा ।
सङ्गीतरसिका सर्वकलामयशुकप्रिया ॥ ५ ॥

चन्दनालेपदिग्धाङ्गी सच्चिदानन्दरूपिणी ।
कदम्बवाटीनिलया कमलाकान्तसेविता ॥ ६ ॥

कटाक्षोत्पन्नकन्दर्पा कटाक्षितमहेश्वरा ।
कल्याणी कमलासेव्या कल्याणाचलवासिनी ॥ ७ ॥

कान्ता कन्दर्पजननी करुणारससागरा ।
कलिदोषहरा काम्या कामदा कामवर्धिनी ॥ ८ ॥

कदम्बकलिकोत्तंसा कदम्बकुसुमाप्रिया ।
कदम्बमूलरसिका कामाक्षी कमलानना ॥ ९ ॥

कम्बुकण्ठी कलालापा कमलासनपूजिता ।
कात्यायनी केलिपरा कमलाक्षसहोदरी ॥ १० ॥

कमलाक्षी कलारूपा कोकाकारकुचद्वया ।
कोकिला कोकिलारावा कुमारजननी शिवा ॥ ११ ॥

सर्वज्ञा सन्ततोन्मत्ता सर्वैश्वर्यप्रदायिनी ।
सुधाप्रिया सुराराध्या सुकेशी सुरसुन्दरी ॥ १२ ॥

शोभना शुभदा शुद्धा शुद्धचित्तैकवासिनी ।
वेदवेद्या वेदमयी विद्याधरगणार्चिता ॥ १३ ॥

वेदान्तसारा विश्वेशी विश्वरूपा विरूपिणी ।
विरूपाक्षप्रिया विद्या विन्ध्याचलनिवासिनी ॥ १४ ॥

वीणावादविनोदज्ञा वीणागानविशारदा ।
वीणावती बिन्दुरूपा ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी ॥ १५ ॥

पार्वती परमाऽचिन्त्या पराशक्तिः परात्परा ।
परानन्दा परेशानी परविद्या परापरा ॥ १६ ॥

भक्तप्रिया भक्तिगम्या भक्तानां परमा गतिः ।
भव्या भवप्रिया भीरुर्भवसागरतारिणी ॥ १७ ॥

भयघ्नी भावुका भव्या भामिनी भक्तपालिनी ।
भेदशून्या भेदहन्त्री भावना मुनिभाविता ॥ १८ ॥

माया महेश्वरी मान्या मातङ्गी मलयालया ।
महनीया मदोन्मत्ता मन्त्रिणी मन्त्रनायिका ॥ १९ ॥

महानन्दा मनोगम्या मतङ्गकुलमण्डना ।
मनोज्ञा मानिनी माध्वी सिन्धुमध्यकृतालया ॥ २० ॥

मधुप्रीता नीलकचा माध्वीरसमदालसा ।
पूर्णचन्द्राभवदना पूर्णा पुण्यफलप्रदा ॥ २१ ॥

पुलोमजार्चिता पूज्या पुरुषार्थप्रदायिनी ।
नारायणी नादरूपा नादब्रह्मस्वरूपिणी ॥ २२ ॥

नित्या नवनवाकारा नित्यानन्दा निराकुला ।
निटिलाक्षप्रिया नेत्री नीलेन्दीवरलोचना ॥ २३ ॥

तमालकोमलाकारा तरुणी तनुमध्यमा ।
तटित्पिशङ्गवसना तटित्कोटिसभद्युतिः ॥ २४ ॥

मधुरा मङ्गला मेध्या मधुपानप्रिया सखी ।
चित्कला चारुवदना सुखरूपा सुखप्रदा ॥ २५ ॥

कूटस्था कौलिनी कूर्मपीठस्था कुटिलालका ।
शान्ता शान्तिमती शान्तिः श्यामला श्यामलाकृतिः ॥ २६ ॥

शङ्खिनी शङ्करी शैवी शङ्खकुण्डलमण्डिता ।
कुन्ददन्ता कोमलाङ्गी कुमारी कुलयोगिनी ॥ २७ ॥

निर्गर्भयोगिनीसेव्या निरन्तररतिप्रिया ।
शिवदूती शिवकरी जटिला जगदाश्रया ॥ । २८ ॥

शाम्भवी योगिनिलया परचैतन्यरूपिणी ।
दहराकाशनिलया दण्डिनीपरिपूजिता ॥ २९ ॥

सम्पत्करीगजारूढा सान्द्रानन्दा सुरेश्वरी ।
चम्पकोद्भासितकचा चन्द्रशेखरवल्लभा ॥ ३० ॥

चारुरूपा चारुदन्ती चन्द्रिका शम्भुमोहिनी ।
विमला विदुषी वाणी कमला कमलासना ॥ ३१ ॥

करुणापूर्णहृदया कामेशी कम्बुकन्धरा ।
राजराजेश्वरी राजमातङ्गी राजवल्लभा ॥ ३२ ॥

सचिवा सचिवेशानी सचिवत्वप्रदायिनी ।
पञ्चबाणार्चिता बाला पञ्चमी परदेवता ॥ ३३ ॥

उमा महेश्वरी गौरी सङ्गीतज्ञा सरस्वती ।
कविप्रिया काव्यकला कलौ सिद्धिप्रदायिनी ॥ ३४ ॥

ललितामन्त्रिणी रम्या ललिताराज्यपालिनी ।
ललितासेवनपरा ललिताज्ञावशंवदा ॥ ३५ ॥

ललिताकार्यचतुरा ललिताभक्तपालिनी ।
ललितार्धासनारूढा लावण्यरसशेवधिः ॥ ३६ ॥

रञ्जनी लालितशुका लसच्चूलीवरान्विता ।
रागिणी रमणी रामा रती रतिसुखप्रदा ॥ ३७ ॥

भोगदा भोग्यदा भूमिप्रदा भूषणशालिनी ।
पुण्यलभ्या पुण्यकीर्तिः पुरन्दरपुरेश्वरी ॥ ३८ ॥

भूमानन्दा भूतिकरी क्लीङ्कारी क्लिन्नरूपिणी ।
भानुमण्डलमध्यस्था भामिनी भारती धृतिः ॥ ३९ ॥

नारायणार्चिता नाथा नादिनी नादरूपिणी ।
पञ्चकोणास्थिता लक्ष्मीः पुराणी पुररूपिणी ॥ ४० ॥

चक्रस्थिता चक्ररूपा चक्रिणी चक्रनायिका ।
षट्चक्रमण्डलान्तःस्था ब्रह्मचक्रनिवासिनी ॥ ४१ ॥

अन्तरभ्यर्चनप्रीता बहिरर्चनलोलुपा ।
पञ्चाशत्पीठमध्यस्था मातृकावर्णरूपिणी ॥ ४२ ॥

महादेवी महाशक्तिः महामाया महामतिः ।
महारूपा महादीप्तिः महालावण्यशालिनी ॥ ४३ ॥

माहेन्द्री मदिरादृप्ता मदिरासिन्धुवासिनी ।
मदिरामोदवदना मदिरापानमन्थरा ॥ ४४ ॥

दुरितघ्नी दुःखहन्त्री दूती दूतरतिप्रिया ।
वीरसेव्या विघ्नहरा योगिनी गणसेविता ॥ ४५ ॥

निजवीणारवानन्दनिमीलितविलोचना ।
वज्रेश्वरी वश्यकरी सर्वचित्तविमोहिनी ॥ ४६ ॥

शबरी शम्बराराध्या शाम्बरी सामसंस्तुता ।
त्रिपुरामन्त्रजपिनी त्रिपुरार्चनतत्परा ॥ ४७ ॥

त्रिलोकेशी त्रयीमाता त्रिमूर्तिस्त्रिदिवेश्वरी ।
ऐङ्कारी सर्वजननी सौःकारी संविदीश्वरी ॥ ४८ ॥

बोधा बोधकरी बोध्या बुधाराध्या पुरातनी ।
भण्डसोदरसंहर्त्री भण्डसैन्यविनाशिनी ॥ ४९ ॥

गेयचक्ररथारूढा गुरुमूर्तिः कुलाङ्गना ।
गान्धर्वशास्त्रमर्मज्ञा गन्धर्वगणपूजिता ॥ ५० ॥

जगन्माता जयकरी जननी जनदेवता ।
शिवाराध्या शिवार्धाङ्गी शिञ्जन्मञ्जीरमण्डिता ॥ ५१ ॥

सर्वात्मिका ऋषीकेशी सर्वपापविनाशिनी ।
सर्वरोगहरा साध्या धर्मिणी धर्मरूपिणी ॥ ५२ ॥

आचारलभ्या स्वाचारा खेचरी योनिरूपिणी ।
पतिव्रता पाशहन्त्री परमार्थस्वरूपिणी ॥ ५३ ॥

पण्डिता परिवाराढ्या पाषण्डमतभञ्जनी ।
श्रीकरी श्रीमती देवी बिन्दुनादस्वरूपिणी ॥ ५४ ॥

अपर्णा हिमवत्पुत्री दुर्गा दुर्गतिहारिणी ।
व्यालोलशङ्खाताटङ्का विलसद्गण्डपालिका ॥ ५५ ॥

सुधामधुरसालापा सिन्दूरतिलकोज्ज्वला ।
अलक्तकारक्तपादा नन्दनोद्यानवासिनी ॥ ५६ ॥

वासन्तकुसुमापीडा वसन्तसमयप्रिया ।
ध्याननिष्ठा ध्यानगम्या ध्येया ध्यानस्वरूपिणी ॥ ५७ ॥

दारिद्र्यहन्त्री दौर्भाग्यशमनी दानवान्तका ।
तीर्थरूपा त्रिनयना तुरीया दोषवर्जिता ॥ ५८ ॥

मेधाप्रदायिनी मेध्या मेदिनी मदशालिनी ।
मधुकैटभसंहर्त्री माधवी माधवप्रिया ॥ ५९ ॥

महिला महिमासारा शर्वाणी शर्मदायिनी ।
रुद्राणी रुचिरा रौद्री रुक्मभूषणभूषिता ॥ ६० ॥

अम्बिका जगतां धात्री जटिनी धूर्जटिप्रिया ।
सुक्ष्मस्वरूपिणी सौम्या सुरुचिः सुलभा शुभा ॥ ६१ ॥

विपञ्चीकलनिक्काणविमोहितजगत्त्रया ।
भैरवप्रेमनिलया भैरवी भासुराकृतिः ॥ ६२ ॥

पुष्पिणी पुण्यनिलया पुण्यश्रवणकीर्तना ।
कुरुकुल्ला कुण्डलिनी वागीशी नकुलेश्वरी ॥ ६३ ॥

वामकेशी गिरिसुता वार्तालीपरिपूजिता ।
वारुणीमदरक्ताक्षी वन्दारुवरदायिनी ॥ ६४ ॥

कटाक्षस्यन्दिकरुणा कन्दर्पमदवर्धिनी ।
दूर्वाश्यामा दुष्टहन्त्री दुष्टग्रहविभेदिनी ॥ ६५ ॥

सर्वशत्रुक्षयकरी सर्वसम्पत्प्रवर्धिनी ।
कबरीशोभिकल्हारा कलशिञ्जितमेखला ॥ ६६ ॥

मृणालीतुल्वदोर्वल्ली मृडानी मृत्युवर्जिता ।
मृदुला मृत्युसंहर्त्री मञ्जुला मञ्जुभाषिणी ॥ ६७ ॥

कर्पूरवीटीकबला कमनीयकपोलभूः ।
कर्पूरक्षोददिग्धाङ्गी कर्त्री कारणवर्जिता ॥ ६८ ॥

अनादिनिधना धात्री धात्रीधरकुलोद्भवा ।
स्तोत्रप्रिया स्तुतिमयी मोहिनी मोहहारिणी ॥ ६९ ॥

जीवरूपा जीवकारी जीवन्मुक्तिप्रदायिनी ।
भद्रपीठस्थिता भद्रा भद्रदा भर्गभामिनी ॥ ७० ॥

भगानन्दा भगमयी भगलिङ्गा भगेश्वरी ।
मत्तमातङ्गगमना मातङ्गकुलमञ्जरी ॥ ७१ ॥

राजहंसगती राज्ञी राजराज समर्चिता ।
भवानी पावनी काली दक्षिणा दक्षकन्यका ॥ ७२ ॥

हव्यवाहा हविर्भोक्त्री हारिणी दुःखहारिणी ।
संसारतारिणी सौम्या सर्वेशी समरप्रया ॥ ७३ ॥

स्वप्नवती जागरिणी सुषुप्ता विश्वरूपिणी ।
तैजसी प्राज्ञकलना चेतना चेतनावती ॥ ७४ ॥

चिन्मात्रा चिद्घना चेत्या चिच्छाया चित्स्वरूपिणी ।
निवृत्तिरूपिणी शान्तिः प्रतिष्ठा नित्यरूपिणी ॥ ७५ ॥

विद्यारूपा शान्त्यतीता कलापञ्चकरूपिणी ।
ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या ह्रीच्छाया हरिवाहना ॥ ७६ ॥

मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तविनोदिनी ।
यज्ञरूपा यज्ञभोक्त्री यज्ञाङ्गी यज्ञरूपिणी ॥ ७७ ॥

दीक्षिता क्षमणा क्षामा क्षितिः क्षान्तिः श्रुतिः स्मृतिः ।
एकाऽनेका कामकला कल्पा कालस्वरूपिणी ॥ ७८ ॥

दक्षा दाक्षायणी दीक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी ।
गायत्री गगनाकारा गीर्देवी गरुडासना ॥ ७९ ॥

सावित्री सकलाध्यक्षा ब्रह्माणी ब्राह्मणप्रिया ।
जगन्नाथा जगन्मूर्तिः जगन्मृत्युनिवारिणी ॥ ८० ॥

दृग्रूपा दृश्यनिलया द्रष्ट्री मन्त्री चिरन्तनी ।
विज्ञात्री विपुला वेद्या वृद्धा वर्षीयसी मही ॥ ८१ ॥

आर्या कुहरिणी गुह्या गौरी गौतमपूजिता ।
नन्दिनी नलिनी नित्या नीतिर्नयविशारदा ॥ ८२ ॥

गतागतज्ञा गन्धर्वी गिरिजा गर्वनाशिनी ।
प्रियव्रता प्रमा प्राणा प्रमाणज्ञा प्रियंवदा ॥ ८३ ॥

अशरीरा शरीरस्था नामरूपविवर्जिता ।
वर्णाश्रमविभागज्ञा वर्णाश्रमविवर्जिता ॥ ८४ ॥

नित्यमुक्ता नित्यतृप्ता निर्लेपा निरवग्रहा ।
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिः इन्दिरा बन्धुराकृतिः ॥ ८५ ॥

मनोरथप्रदा मुख्या मानिनी मानवर्जिता ।
नीरागा निरहङ्कारा निर्नाशा निरुपप्लवा ॥ ८६ ॥

विचित्रा चित्रचारित्रा निष्कला निगमालया ।
ब्रह्मविद्या ब्रह्मनाडी बन्धहन्त्री बलिप्रिया ॥ ८७ ॥

सुलक्षणा लक्षणज्ञा सुन्दरभ्रूलताञ्चिता ।
सुमित्रा मालिनी सीमा मुद्रिणी मुद्रिकाञ्चिता ॥ ८८ ॥

रजस्वला रम्यमूर्तिर्जया जन्मविवर्जिता ।
पद्मालया पद्मपीठा पद्मिनी पद्मवर्णिनी ॥ ८९ ॥

विश्वम्भरा विश्वगर्भा विश्वेशी विश्वतोमुखी ।
अद्वितीया सहस्राक्षी विराड्रूपा विमोचिनी ॥ ९० ॥

सूत्ररूपा शास्त्रकरी शास्त्रज्ञा शस्त्रधारिणी ।
वेदविद्वेदकृद्वेद्या वित्तज्ञा वित्तशालिनी ॥ ९१ ॥

विशदा वैष्णवी ब्राह्मी वैरिञ्ची वाक्प्रदायिनी ।
व्याख्यात्री वामना वृद्धिः विश्वनाथा विशारदा ॥ ९२ ॥

मुद्रेश्वरी मुण्डमाला काली कङ्कालरूपिणी ।
महेश्वरप्रीतिकरी महेश्वर पतिव्रता ॥ ९३ ॥

ब्रह्माण्डमालिनी बुध्न्या मतङ्गमुनिपूजिता ।
ईश्वरी चण्डिका चण्डी नियन्त्री नियमस्थिता ॥ ९४ ॥

सर्वान्तर्यामिणी सेव्या सन्ततिः सन्ततिप्रदा ।
तमालपल्लवश्यामा ताम्रोष्ठी ताण्डवप्रिया ॥ ९५ ॥

नाट्यलास्यकरी रम्भा नटराजप्रियाङ्गना ।
अनङ्गरूपाऽनङ्गश्रीरनङ्गेशी वसुन्धरा ॥ ९९ ॥

साम्राज्यदायिनी सिद्धा सिद्धेशी सिद्धिदायिनी ।
सिद्धमाता सिद्धपूज्या सिद्धार्था वसुदायिनी ॥ ९७ ॥

भक्तिमत्कल्पलतिका भक्तिदा भक्तवत्सला ।
पञ्चशक्त्यर्चितपदा परमात्मस्वरूपिणी ॥ ९८ ॥

अज्ञानतिमिरज्योत्स्ना नित्याह्लादा निरञ्जना ।
मुग्धा मुग्धस्मिता मैत्री मुग्धकेशी मधुप्रिया ॥ ९९ ॥

कलापिनी कामकला कामकेलिः कलावती ।
अखण्डा निरहङ्कारा प्रधानपुरुषेश्वरी ॥ १०० ॥

रहःपूज्या रहःकेली रहःस्तुत्या हरप्रिया ।
शरण्या गहना गुह्या गुहान्तःस्था गुहप्रसू ॥ १०१ ॥

स्वसंवेद्या स्वप्रकाशा स्वात्मस्था स्वर्गदायिनी ।
निष्प्रपञ्चा निराधारा नित्यानित्यस्वरूपिणी ॥ १०२ ॥

नर्मदा नर्तकी कीर्तिः निष्कामा निष्कला कला ।
अष्टमूर्तिरमोघोमा नन्द्यादिगणपूजिता ॥ १०३ ॥

यन्त्ररूपा तन्त्ररूपा मन्त्ररूपा मनोन्मनी ।
शिवकामेश्वरी देवी चिद्रूपा चित्तरङ्गिणी ॥ १०४ ॥

चित्स्वरूपा चित्प्रकाशा चिन्मूर्तिर्श्चिन्मयी चितिः ।
मूर्खदूरा मोहहन्त्री मुख्या क्रोडमुखी सखी ॥ १०५ ॥

ज्ञानज्ञातृज्ञेयरूपा व्योमाकारा विलासिनी ।
विमर्शरूपिणी वश्या विधानज्ञा विजृम्भिता ॥ १०६ ॥

केतकीकुसुमापीडा कस्तूरीतिलकोज्ज्वला ।
मृग्या मृगाक्षी रसिका मृगनाभिसुगन्धिनी ॥ १०७ ॥

यक्षकर्दमलिप्ताङ्गी यक्षिणी यक्षपूजिता ।
लसन्माणिक्यकटका केयूरोज्ज्वलदोर्लता ॥ १०८ ॥

सिन्दूरराजत्सीमन्ता सुभ्रूवल्ली सुनासिका ।
कैवल्यदा कान्तिमती कठोरकुचमण्डला ॥ १०९ ॥

तलोदरी तमोहन्त्री त्रयस्त्रिंशत्सुरात्मिका ।
स्वयम्भूः कुसुमामोदा स्वयम्भुकुसुमप्रिया ॥ ११० ॥

स्वाध्यायिनी सुखाराध्या वीरश्रीर्वीरपूजिता ।
द्राविणी विद्रुमाभोष्ठी वेगिनी विष्णुवल्लभा ॥ १११ ॥

हालामदा लसद्वाणी लोला लीलावती रतिः ।
लोपामुद्रार्चिता लक्ष्मीरहल्यापरिपूजिता ॥ ११२ ॥

आब्रह्मकीटजननी कैलासगिरिवासिनी ।
निधीश्वरी निरातङ्का निष्कलङ्का जगन्मयी ॥ ११३ ॥

आदिलक्ष्मीरनन्तश्रीरच्युता तत्त्वरूपिणी ।
नामजात्यादिरहिता नरनारायणार्चिता ॥ ११४ ॥

गुह्योपनिषदुद्गीता लक्ष्मीवाणीनिषेविता ।
मतङ्गवरदा सिद्धा महायोगीश्वरी गुरुः ॥ ११५ ॥

गुरुप्रिया कुलाराध्या कुलसङ्केतपालिनी ।
चिच्चन्द्रमण्डलान्तः स्था चिदाकाशस्वरूपिणी ॥ ११६ ॥

अनङ्गशास्त्रतत्त्वज्ञा नानाविधरसप्रिया ।
निर्मला निरवद्याङ्गी नीतिज्ञा नीतिरूपिणी ॥ ११७ ॥

व्यापिनी विबुधश्रेष्ठा कुलशैलकुमारिका ।
विष्णुप्रसूर्वीरमाता नासामणिविराजिता ॥ ११८ ॥

नायिका नगरीसंस्था नित्यतुष्टा नितम्बिनी ।
पञ्चब्रह्ममयी प्राञ्ची ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी ॥ ११९ ॥

सर्वोपनिषदुद्गीता सर्वानुग्रहकारिणी ।
पवित्रा पावना पूता परमात्मस्वरूपिणी ॥ १२० ॥

सूर्येन्दुवह्निनयना सूर्यमण्डलमध्यगा ।
गायत्री गात्ररहिता सुगुणा गुणवर्जिता ॥ १२१ ॥

रक्षाकरी रम्यरुपा सात्विका सत्त्वदायिनी ।
विश्वातीता व्योमरूपा सदाऽर्चनजपप्रिया ॥ १२२ ॥

आत्मभूरजिता जिष्णुरजा स्वाहा स्वधा सुधा ।
नन्दिताशेषभुवना नामसङ्कीर्तनप्रिया ॥ १२३ ॥

गुरुमूर्तिर्गुरुमयी गुरुपादार्चनप्रिया ।
गोब्राह्मणात्मिका गुर्वी नीलकण्ठी निरामया ॥ १२४ ॥

मानवी मन्त्रजननी महाभैरवपूजिता ।
नित्योत्सवा नित्यपुष्टा श्यामा यौवनशालिनी ॥ १२५ ॥

महनीया महामूर्तिर्महती सौख्यसन्ततिः ।
पूर्णोदरी हविर्धात्री गणाराध्या गणेश्वरी ॥ १२६ ॥

गायना गर्वरहिता स्वेदबिन्दूल्लसन्मुखी ।
तुङ्गस्तनी तुलाशून्या कन्या कमलवासिनी ॥ १२७ ॥

श‍ृङ्गारिणी श्रीः श्रीविद्या श्रीप्रदा श्रीनिवासिनी ।
त्रैलोक्यसुन्दरी बाला त्रैलोक्यजननी सुधीः ॥ १२८ ॥

पञ्चक्लेशहरा पाशधारिणी पशुमोचनी ।
पाषण्डहन्त्री पापघ्नी पार्थिवश्रीकरी धृतिः ॥ १२९ ॥

निरपाया दुरापा या सुलभा शोभनाकृतिः ।
महाबला भगवती भवरोगनिवारिणी ॥ १३० ॥

भैरवाष्टकसंसेव्या ब्राह्म्यादिपरिवारिता ।
वामादिशक्तिसहिता वारुणीमदविह्वला ॥ १३१ ॥

वरिष्ठावश्यदा वश्या भक्त्तार्तिदमना शिवा ।
वैराग्यजननी ज्ञानदायिनी ज्ञानविग्रहा ॥ १३२ ॥

सर्वदोषविनिर्मुक्ता शङ्करार्धशरीरिणी ।
सर्वेश्वरप्रियतमा स्वयंज्योतिस्स्वरूपिणी ॥ १३३ ॥

क्षीरसागरमध्यस्था महाभुजगशायिनी ।
कामधेनुर्बृहद्गर्भा योगनिद्रा युगन्धरा ॥ १३४ ॥

महेन्द्रोपेन्द्रजननी मातङ्गकुलसम्भवा ।
मतङ्गजातिसम्पूज्या मतङ्गकुलदेवता ॥ १३५ ॥

गुह्यविद्या वश्यविद्या सिद्धविद्या शिवाङ्गना ।
सुमङ्गला रत्नगर्भा सूर्यमाता सुधाशना ॥ १३६ ॥

खड्गमण्डल सम्पूज्या सालग्रामनिवासिनी ।
दुर्जया दुष्टदमना दुर्निरीक्ष्या दुरत्यया ॥ १३७ ॥

शङ्खचक्रगदाहस्ता विष्णुशक्तिर्विमोहिनी ।
योगमाता योगगम्या योगनिष्ठा सुधास्रवा ॥ १३८ ॥

समाधिनिष्ठैः संवेद्या सर्वभेदविवर्जिता ।
साधारणा सरोजाक्षी सर्वज्ञा सर्वसाक्षिणी ॥ १३९ ॥

महाशक्तिर्महोदारा महामङ्गलदेवता ।
कलौ कृतावतरणा कलिकल्मषनाशिनी ॥ १४० ॥

सर्वदा सर्वजननी निरीशा सर्वतोमुखी ।
सुगूढा सर्वतो भद्रा सुस्थिता स्थाणुवल्लभा ॥ १४१ ॥

चराचरजगद्रूपा चेतनाचेतनाकृतिः ।
महेश्वर प्राणनाडी महाभैरवमोहिनी ॥ १४२ ॥

मञ्जुला यौवनोन्मत्ता महापातकनाशिनी ।
महानुभावा माहेन्द्री महामरकतप्रभा ॥ १४३ ॥

सर्वशक्त्यासना शक्तिर्निराभासा निरिन्द्रिया ।
समस्तदेवतामूर्तिः समस्तसमयार्चिता ॥ १४४ ॥

सुवर्चला वियन्मूर्तिः पुष्कला नित्यपुष्पिणी ।
नीलोत्पलदलश्यामा महाप्रलयसाक्षिणी ॥ १४५ ॥

सङ्कल्पसिद्धा सङ्गीतरसिका रसदायिनी ।
अभिन्ना ब्रह्मजननी कालक्रमविवर्जिता ॥ १४६ ॥

अजपा जाड्यरहिता प्रसन्ना भगवत्प्रिया ।
इन्दिरा जगतीकन्दा सच्चिदानन्दकन्दली ॥

श्रीचक्रनिलया देवी श्रीविद्या श्रीप्रदायिनी ॥ १४७ ॥

फलश्रुतिः
इति ते कथितो लक्ष्मी नामसारस्तवो मया ।
श्यामलाया महादेव्याः सर्ववश्यप्रदायकः ॥ १४८ ॥

य इमं पठते नित्यं नामसारस्तवं परम् ।
तस्य नश्यन्ति पापानि महान्त्यपि न संशयः ॥ १४९ ॥

त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं वर्षमेकमतन्द्रितः ।
सार्वभौमो महीपालस्तस्य वश्यो भवेद्धुवम् ॥ १५० ॥

मूलमन्त्रजपान्ते यः पठेन्नामसहस्रकम् ।
मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य शीघ्रमेव वरानने ॥ १५१ ॥

जगत्त्रयं वशीकृत्य साक्षात्कामसमो भवेत् ।
दिने दिने दशावृत्त्या मण्डलं यो जपेन्नरः ॥ १५२ ॥

सचिवः स भवेद्देवि सार्वभौमस्य भूपतेः ।
षण्मासं यो जपेन्नित्यं एकवारं दृढव्रतः ॥ १५३ ॥

भवन्ति तस्य धान्यानां धनानां च समृद्धयः ।
चन्दनं कुङ्कुमं वापि भस्म वा मृगनाभिकम् ॥ १५४ ॥

अनेनैव त्रिरावत्त्या नामसारेण मन्त्रितम् ।
यो ललाटे धारयते तस्य वक्त्रावलोकनात् ॥ १५५ ॥

हन्तुमुद्यतखड्गोऽपि शत्रुर्वश्यो भवेद्ध्रुवम् ।
अनेन नामसारेण मन्त्रितं प्राशयेज्जलम् ॥ १५६ ॥

मासमात्रं वरारोहे गान्धर्वनिपुणो भवेत् ।
सङ्गीते कवितायां च नास्ति तत्सदृशो भुवि ॥ १५७ ॥

ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति मोक्षं चाप्यधिगच्छति ।
प्रीयते श्यामला नित्यं प्रीताऽभीष्टं प्रयच्छति ॥ १५८ ॥

॥ इति सौभाग्यलक्ष्मीकल्पतान्तर्गते लक्ष्मीनारायणसंवादे
अष्टसप्तितमे खण्डे श्रीश्यामलासहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

मातङ्गी मातरीशे मधुमथनासधिते महामाये ।
मोहिनि मोहप्रमथिनि मन्मथमथनप्रिये वराङ्गि मातङ्गि ॥

यतिजन हृदयनिवासे वासववरदे वराङ्गि मातङ्गि ।
वीणावाद विनोदिनि नारदगीते नमो देवि ॥

Shyamala Sahasranamam Benefits:

Sri Raja Mathangi is the symbol of knowledge. She is also an amsa of Sri Meenakshi and Sri Saraswathi.

Shyamala is one of the chief Tantric goddesses in the Sri vidya krama. She is also one of the maha-vidyas of the shakta tradition as she is the mahavidya matangi herself.

She is known with many names like Raja ShyAmala, Raja matangi, matangi, mantrini etc. All these aspects are similar to goddess Sarasvati. In other words, these are tantric forms of Saraswati.

She is the goddess of music, arts, dance, speech etc.

Being the incarnation of maa saraswathi,matangi mantra chants fulfill all the desires and aspirations one have in life.Goddess Matangi mantra chants help please the goddess and she blesses one with the supernatural powers,and one can gain the control over the enemies and also attain the higher level knowledge of supreme being and self.