Hanuman Ashtottara Sata Namavali

Hanuman Ashtottara Sata Namavali

श्री हनुमान अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली

Hanuman Ashtottara Sata Namavali  हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि హనుమ అష్టోత్తర శత నామావళి www.StotraVeda.com
Hanuman Ashtottara Sata Namavali हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि హనుమ అష్టోత్తర శత నామావళి

Reciting these 108 names with true devotion can benefit a devotee to gain inner strength and courage to tackle the difficult situations and accomplish the tasks.

the devotees, who chant these 108 names of Lord Hanuman can easily understand their inner meaning, especially those who are well versed with Hanuman Chalisa or Ramayana.

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in English:

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

ॐ Anjaneyaya Namah ।
ॐ Mahaviraya Namah ।
ॐ Hanumate Namah ।
ॐ Marutatmajaya Namah ।
ॐ Tatvajnanapradaya Namah ।
ॐ Sitadevimudrapradayakaya Namah ।
ॐ Ashokavanakachchhetre Namah ।
ॐ Sarvamayavibhanjanaya Namah ।
ॐ Sarvabandhavimoktre Namah ।
ॐ Rakshovidhwansakarakaya Namah । 10ॐ Paravidya Pariharaya Namah ।
ॐ Parashaurya Vinashanaya Namah ।
ॐ Paramantra Nirakartre Namah ।
ॐ Parayantra Prabhedakaya Namah ।
ॐ Sarvagraha Vinashine Namah ।
ॐ Bhimasena Sahayakrithe Namah ।
ॐ Sarvadukha Haraya Namah ।
ॐ Sarvalokacharine Namah ।
ॐ Manojavaya Namah ।
ॐ Parijata Drumulasthaya Namah । 20

ॐ Sarvamantra Swarupavate Namah ।
ॐ Sarvatantra Swarupine Namah ।
ॐ Sarvayantratmakaya Namah ।
ॐ Kapishwaraya Namah ।
ॐ Mahakayaya Namah ।
ॐ Sarvarogaharaya Namah ।
ॐ Prabhave Namah ।
ॐ Bala Siddhikaraya Namah ।
ॐ Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah ।
ॐ Kapisenanayakaya Namah ॥ 30

ॐ Bhavishyathchaturananaya Namah ।
ॐ Kumara Brahmacharine Namah ।
ॐ Ratnakundala Diptimate Namah ।
ॐ Chanchaladwala Sannaddhalambamana Shikhojwala Namah ।
ॐ Gandharva Vidyatatvajnaya Namah ।
ॐ Mahabala Parakramaya Namah ।
ॐ Karagraha Vimoktre Namah ।
ॐ Shrinkhala Bandhamochakaya Namah ।
ॐ Sagarottarakaya Namah ।
ॐ Prajnaya Namah । 40

ॐ Ramadutaya Namah ।
ॐ Pratapavate Namah ।
ॐ Vanaraya Namah ।
ॐ Kesarisutaya Namah ।
ॐ Sitashoka Nivarakaya Namah ।
ॐ Anjanagarbha Sambhutaya Namah ।
ॐ Balarkasadrashananaya Namah ।
ॐ Vibhishana Priyakaraya Namah ।
ॐ Dashagriva Kulantakaya Namah ।
ॐ Lakshmanapranadatre Namah । 50

ॐ Vajrakayaya Namah ।
ॐ Mahadyuthaye Namah ।
ॐ Chiranjivine Namah ।
ॐ Ramabhaktaya Namah ।
ॐ Daityakarya Vighatakaya Namah ।
ॐ Akshahantre Namah ।
ॐ Kanchanabhaya Namah ।
ॐ Panchavaktraya Namah ।
ॐ Mahatapase Namah ।
ॐ Lankini Bhanjanaya Namah । 60

ॐ Shrimate Namah ।
ॐ Simhikaprana Bhanjanaya Namah ।
ॐ Gandhamadana Shailasthaya Namah ।
ॐ Lankapura Vidayakaya Namah ।
ॐ Sugriva Sachivaya Namah ।
ॐ Dhiraya Namah ।
ॐ Shuraya Namah ।
ॐ Daityakulantakaya Namah ।
ॐ Surarchitaya Namah ।
ॐ Mahatejase Namah । 70

ॐ Ramachudamanipradayakaya Namah ।
ॐ Kamarupine Namah ।
ॐ Pingalakshaya Namah ।
ॐ Vardhimainaka Pujitaya Namah ।
ॐ Kabalikrita Martandamandalaya Namah ।
ॐ Vijitendriyaya Namah ।
ॐ Ramasugriva Sandhatre Namah ।
ॐ Maharavana Mardhanaya Namah ।
ॐ Sphatikabhaya Namah ।
ॐ Vagadhishaya Namah । 80

ॐ Navavyakritapanditaya Namah ।
ॐ Chaturbahave Namah ।
ॐ Dinabandhuraya Namah ।
ॐ Mayatmane Namah ।
ॐ Bhaktavatsalaya Namah ।
ॐ Sanjivananagayartha Namah ।
ॐ Suchaye Namah ।
ॐ Vagmine Namah ।
ॐ Dridhavrataya Namah ।
ॐ Kalanemi Pramathanaya Namah । 90

ॐ Harimarkata Markataya Namah ।
ॐ Dantaya Namah ।
ॐ Shantaya Namah ।
ॐ Prasannatmane Namah ।
ॐ Shatakantamudapahartre Namah ।
ॐ Yogine Namah ।
ॐ Ramakatha Lolaya Namah ।
ॐ Sitanveshana Panditaya Namah ।
ॐ Vajradranushtaya Namah ।
ॐ Vajranakhaya Namah । 100

ॐ Rudra Virya Samudbhavaya Namah ।
ॐ Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namah ।
ॐ Partha Dhwajagrasamvasine Namah ।
ॐ Sharapanjara Bhedakaya Namah ।
ॐ Dashabahave Namah ।
ॐ Lokapujyaya Namah ।
ॐ Jambavatpritivardhanaya Namah ।
ॐ Sitasameta Shriramapada sevadurandharaya Namah । 108

॥ Eti ShriHanumanashtottara-ShatnamNamavali Sampurn ॥

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Sanskrit/Devanagari:
हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि

ॐ श्री आञ्जनेयाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ हनुमते नमः
ॐ मारुतात्मजाय नमः
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः
ॐ अशोकवनिकाच्चेत्रे नमः
ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः
ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः
ॐ रक्षोविध्वंसकारकायनमः (10)

ॐ वरविद्या परिहाराय नमः
ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः
ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः
ॐ परमन्त्र प्रभेदकाय नमः
ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः
ॐ भीमसेन सहायकृते नमः
ॐ सर्वदुःख हराय नमः
ॐ सर्वलोक चारिणे नमः
ॐ मनोजवाय नमः
ॐ पारिजात धृममूलस्थाय नमः (20)

ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवते नमः
ॐ सर्वतन्त्र स्वरूपिणे नमः
ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः
ॐ कपीश्वराय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ सर्वरोगहराय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ बलसिद्धिकराय नमः
ॐ सर्वविद्यासम्पत्र्पदायकाय नमः
ॐ कपिसेना नायकाय नमः (30)
ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः
ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ रत्नकुण्डल दीप्तिमते नमः
ॐ सञ्चलद्वाल सन्नद्धलम्बमान शिखोज्ज्वलाय नमः
ॐ गन्धर्व विद्यातत्त्वज्ञाय नमः
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
ॐ कारागृह विमोक्त्रे नमः
ॐ शृङ्खलाबन्धविमोचकाय नमः
ॐ सागरोत्तारकाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः (40)
ॐ रामदूताय नमः
ॐ प्रतापवते नमः
ॐ वानराय नमः
ॐ केसरीसुताय नमः
ॐ सीताशोक निवारणाय नमः
ॐ अञ्जना गर्भसम्भूताय नमः
ॐ बालार्क सदृशाननाय नमः
ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः
ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः (50)
ॐ वज्रकायाय नमः
ॐ महाद्युतये नमः
ॐ चिरञ्जीविने नमः
ॐ रामभक्ताय नमः
ॐ दैत्यकार्य विघातकाय नमः
ॐ अक्षहन्त्रे नमः
ॐ काञ्चनाभाय नमः
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
ॐ महातपसे नमः
ॐ लङ्किणीभञ्जनाय नमः (60)
ॐ श्रीमते नमः
ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः
ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः
ॐ लङ्कापुर विदाहकाय नमः
ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः
ॐ सुरार्चिताय नमः
ॐ महातेजसे नमः (70)
ॐ रामचूडामणि प्रदाय नमः
ॐ कामरूपिणे नमः
ॐ श्री पिङ्गलाक्षाय नमः
ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः
ॐ कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलाय नमः
ॐ विजितेन्द्रियाय नमः
ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः
ॐ महारावण मर्दनाय नमः
ॐ स्फटिकाभाय नमः
ॐ वागधीशाय नमः (80)
ॐ नवव्याकृति पण्डिताय नमः
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ दीनबन्धवे नमः
ॐ महात्मने नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ सञ्जीवन नगार्त्रे नमः
ॐ शुचये नमः
ॐ वाग्मिने नमः
ॐ दृढव्रताय नमः (90)
ॐ कालनेमि प्रमथनाय नमः
ॐ हरिमर्कट मर्कटायनमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ शतकण्ठ मदापहृतेनमः
ॐ योगिने नमः
ॐ रामकथालोलाय नमः
ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नमः
ॐ वज्रनखाय नमः (100)
ॐ रुद्रवीर्य समुद्भवाय नमः
ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकाय नमः
ॐ पार्थध्वजाग्र संवासिने नमः
ॐ शरपञ्जर भेदकाय नमः
ॐ दशबाहवे नमः
ॐ लोकपूज्याय नमः
ॐ जाम्बवतीत्प्रीतिवर्धनाय नमः
ॐ सीतासमेत श्रीरामपादसेवादुरन्धराय नमः (108)

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Telugu:
హనుమ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
ఓం హనుమతే నమః
ఓం మారుతాత్మజాయ నమః
ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః
ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః
ఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమః
ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః
ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః
ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః (10)

ఓం వరవిద్యా పరిహారాయ నమః
ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః
ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః
ఓం పరమంత్ర ప్రభేదకాయ నమః
ఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమః
ఓం భీమసేన సహాయకృతే నమః
ఓం సర్వదుఃఖ హరాయ నమః
ఓం సర్వలోక చారిణే నమః
ఓం మనోజవాయ నమః
ఓం పారిజాత ధృమమూలస్థాయ నమః (20)
ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపవతే నమః
ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపిణే నమః
ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః
ఓం కపీశ్వరాయ నమః
ఓం మహాకాయాయ నమః
ఓం సర్వరోగహరాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః
ఓం సర్వవిద్యాసంపత్ర్పదాయకాయ నమః
ఓం కపిసేనా నాయకాయ నమః (30)
ఓం భవిష్యచ్చతురాననాయ నమః
ఓం కుమార బ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం రత్నకుండల దీప్తిమతే నమః
ఓం సంచలద్వాల సన్నద్ధలంబమాన శిఖోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం గంధర్వ విద్యాతత్త్వజ్ఞాయ నమః
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః
ఓం కారాగృహ విమోక్త్రే నమః
ఓం శృంఖలాబంధవిమోచకాయ నమః
ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః (40)
ఓం రామదూతాయ నమః
ఓం ప్రతాపవతే నమః
ఓం వానరాయ నమః
ఓం కేసరీసుతాయ నమః
ఓం సీతాశోక నివారణాయ నమః
ఓం అంజనా గర్భసంభూతాయ నమః
ఓం బాలార్క సదృశాననాయ నమః
ఓం విభీషణ ప్రియకరాయ నమః
ఓం దశగ్రీవ కులాంతకాయ నమః
ఓం లక్ష్మణ ప్రాణదాత్రే నమః (50)
ఓం వజ్రకాయాయ నమః
ఓం మహాద్యుతయే నమః
ఓం చిరంజీవినే నమః
ఓం రామభక్తాయ నమః
ఓం దైత్యకార్య విఘాతకాయ నమః
ఓం అక్షహంత్రే నమః
ఓం కాంచనాభాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం మహాతపసే నమః
ఓం లంకిణీభంజనాయ నమః (60)
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం సింహికాప్రాణభంజనాయ నమః
ఓం గంధమాదన శైలస్థాయ నమః
ఓం లంకాపుర విదాహకాయ నమః
ఓం సుగ్రీవ సచివాయ నమః
ఓం ధీరాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః
ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమః
ఓం సురార్చితాయ నమః
ఓం మహాతేజసే నమః (70)
ఓం రామచూడామణి ప్రదాయ నమః
ఓం కామరూపిణే నమః
ఓం శ్రీ పింగళాక్షాయ నమః
ఓం వార్ధిమైనాకపూజితాయ నమః
ఓం కబళీకృత మార్తాండమండలాయ నమః
ఓం విజితేంద్రియాయ నమః
ఓం రామసుగ్రీవ సంధాత్రే నమః
ఓం మహారావణ మర్దనాయ నమః
ఓం స్ఫటికాభాయ నమః
ఓం వాగధీశాయ నమః (80)
ఓం నవవ్యాకృతి పండితాయ నమః
ఓం చతుర్బాహవే నమః
ఓం దీనబంధవే నమః
ఓం మహాత్మనే నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం సంజీవన నగార్త్రే నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓం వాగ్మినే నమః
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః (90)
ఓం కాలనేమి ప్రమథనాయ నమః
ఓం హరిమర్కట మర్కటాయనమః
ఓం దాంతాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః
ఓం శతకంఠ మదాపహృతేనమః
ఓం యోగినే నమః
ఓం రామకథాలోలాయ నమః
ఓం సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః
ఓం వజ్రనఖాయ నమః (100)
ఓం రుద్రవీర్య సముద్భవాయ నమః
ఓం ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘ బ్రహ్మాస్త్రనివారకాయ నమః
ఓం పార్థధ్వజాగ్ర సంవాసినే నమః
ఓం శరపంజర భేదకాయ నమః
ఓం దశబాహవే నమః
ఓం లోకపూజ్యాయ నమః
ఓం జాంబవతీత్ప్రీతివర్ధనాయ నమః
ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాదసేవాదురంధరాయ నమః (108)

Hanuman Ashtottara Sata Namavali inTamil:
ஹனும அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3

ஓம் ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேயாய நம:
ஓம் மஹாவீராய நம:
ஓம் ஹனுமதே நம:
ஓம் மாருதாத்மஜாய நம:
ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஸீதாதே3வீமுத்3ராப்ரதா3யகாய நம:
ஓம் அஶோகவனிகாச்சேத்ரே நம:
ஓம் ஸர்வமாயாவிப4ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் ஸர்வப3ன்த4விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ரக்ஷோவித்4வம்ஸகாரகாயனம: (1௦)
ஓம் வரவித்3யா பரிஹாராய நம:
ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய நம:
ஓம் பரமன்த்ர நிராகர்த்ரே நம:
ஓம் பரமன்த்ர ப்ரபே4த3காய நம:
ஓம் ஸர்வக்3ரஹ வினாஶினே நம:
ஓம் பீ4மஸேன ஸஹாயக்ருதே நம:
ஓம் ஸர்வது3:க2 ஹராய நம:
ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே நம:
ஓம் மனோஜவாய நம:
ஓம் பாரிஜாத த்4ருமமூலஸ்தா2ய நம: (2௦)
ஓம் ஸர்வமன்த்ர ஸ்வரூபவதே நம:
ஓம் ஸர்வதன்த்ர ஸ்வரூபிணே நம:
ஓம் ஸர்வயன்த்ராத்மகாய நம:
ஓம் கபீஶ்வராய நம:
ஓம் மஹாகாயாய நம:
ஓம் ஸர்வரோக3ஹராய நம:
ஓம் ப்ரப4வே நம:
ஓம் ப3லஸித்3தி4கராய நம:
ஓம் ஸர்வவித்3யாஸம்பத்ர்பதா3யகாய நம:
ஓம் கபிஸேனா நாயகாய நம: (3௦)
ஓம் ப4விஷ்யச்சதுரானநாய நம:
ஓம் குமார ப்3ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் ரத்னகுண்ட3ல தீ3ப்திமதே நம:
ஓம் ஸஞ்சலத்3வால ஸன்னத்3த4லம்ப3மான ஶிகோ2ஜ்ஜ்வலாய நம:
ஓம் க3ன்த4ர்வ வித்3யாதத்த்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் மஹாப3லபராக்ரமாய நம:
ஓம் காராக்3ருஹ விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ஶ்ருங்க3லாப3ன்த4விமோசகாய நம:
ஓம் ஸாக3ரோத்தாரகாய நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: (4௦)
ஓம் ராமதூ3தாய நம:
ஓம் ப்ரதாபவதே நம:
ஓம் வானராய நம:
ஓம் கேஸரீஸுதாய நம:
ஓம் ஸீதாஶோக நிவாரணாய நம:
ஓம் அஞ்ஜனா க3ர்ப4ஸம்பூ4தாய நம:
ஓம் பா3லார்க ஸத்3ருஶானநாய நம:
ஓம் விபீ4ஷண ப்ரியகராய நம:
ஓம் த3ஶக்3ரீவ குலான்தகாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராணதா3த்ரே நம: (5௦)
ஓம் வஜ்ரகாயாய நம:
ஓம் மஹாத்3யுதயே நம:
ஓம் சிரஞ்ஜீவினே நம:
ஓம் ராமப4க்தாய நம:
ஓம் தை3த்யகார்ய விகா4தகாய நம:
ஓம் அக்ஷஹன்த்ரே நம:
ஓம் காஞ்சனாபா4ய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் மஹாதபஸே நம:
ஓம் லங்கிணீப4ஞ்ஜனாய நம: (6௦)
ஓம் ஶ்ரீமதே நம:
ஓம் ஸிம்ஹிகாப்ராணப4ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் க3ன்த4மாத3ன ஶைலஸ்தா2ய நம:
ஓம் லங்காபுர விதா3ஹகாய நம:
ஓம் ஸுக்3ரீவ ஸசிவாய நம:
ஓம் தீ4ராய நம:
ஓம் ஶூராய நம:
ஓம் தை3த்யகுலான்தகாய நம:
ஓம் ஸுரார்சிதாய நம:
ஓம் மஹாதேஜஸே நம: (7௦)
ஓம் ராமசூடா3மணி ப்ரதா3ய நம:
ஓம் காமரூபிணே நம:
ஓம் ஶ்ரீ பிங்க3ல்தா3க்ஷாய நம:
ஓம் வார்தி4மைனாகபூஜிதாய நம:
ஓம் கப3ல்தீ3க்ருத மார்தாண்ட3மண்ட3லாய நம:
ஓம் விஜிதேன்த்3ரியாய நம:
ஓம் ராமஸுக்3ரீவ ஸன்தா4த்ரே நம:
ஓம் மஹாராவண மர்த3னாய நம:
ஓம் ஸ்ப2டிகாபா4ய நம:
ஓம் வாக3தீ4ஶாய நம: (8௦)
ஓம் நவவ்யாக்ருதி பண்டி3தாய நம:
ஓம் சதுர்பா3ஹவே நம:
ஓம் தீ3னப3ன்த4வே நம:
ஓம் மஹாத்மனே நம:
ஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் ஸஞ்ஜீவன நகா3ர்த்ரே நம:
ஓம் ஶுசயே நம:
ஓம் வாக்3மினே நம:
ஓம் த்3ருட4வ்ரதாய நம: (9௦)
ஓம் காலனேமி ப்ரமத2னாய நம:
ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாயனம:
ஓம் தா3ன்தாய நம:
ஓம் ஶான்தாய நம:
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம:
ஓம் ஶதகண்ட2 மதா3பஹ்ருதேனம:
ஓம் யோகி3னே நம:
ஓம் ராமகதா2லோலாய நம:
ஓம் ஸீதான்வேஷண பண்டி3தாய நம:
ஓம் வஜ்ரனகா2ய நம: (1௦௦)
ஓம் ருத்3ரவீர்ய ஸமுத்3ப4வாய நம:
ஓம் இன்த்3ரஜித்ப்ரஹிதாமோக4 ப்3ரஹ்மாஸ்த்ரனிவாரகாய நம:
ஓம் பார்த2த்4வஜாக்3ர ஸம்வாஸினே நம:
ஓம் ஶரபஞ்ஜர பே4த3காய நம:
ஓம் த3ஶபா3ஹவே நம:
ஓம் லோகபூஜ்யாய நம:
ஓம் ஜாம்ப3வதீத்ப்ரீதிவர்த4னாய நம:
ஓம் ஸீதாஸமேத ஶ்ரீராமபாத3ஸேவாது3ரன்த4ராய நம: (1௦8)

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Kannada:
ಹನುಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯನಮಃ (10)
ಓಂ ವರವಿದ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸೇನ ಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತ ಧೃಮಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ (20)
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ರ್ಪದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾ ನಾಯಕಾಯ ನಮಃ (30)
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲ ದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಚಲದ್ವಾಲ ಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನ ಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ (40)
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಸರೀಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕ ನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಜನಾ ಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕ ಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ (50)
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯ ವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ (60)
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನ ಶೈಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರ ವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ (70)
ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಬಳೀಕೃತ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವ ಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರಾವಣ ಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗಧೀಶಾಯ ನಮಃ (80)
ಓಂ ನವವ್ಯಾಕೃತಿ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಜೀವನ ನಗಾರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ (90)
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿ ಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟಾಯನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶತಕಂಠ ಮದಾಪಹೃತೇನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ (100)
ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯ ಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರ ಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಪಂಜರ ಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಂಬವತೀತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ (108)

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Malayalam:
ഹനുമ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

ഓം ശ്രീ ആംജനേയായ നമഃ
ഓം മഹാവീരായ നമഃ
ഓം ഹനുമതേ നമഃ
ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ
ഓം സീതാദേവീമുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ
ഓം അശോകവനികാച്ചേത്രേ നമഃ
ഓം സര്വമായാവിഭംജനായ നമഃ
ഓം സര്വബംധവിമോക്ത്രേ നമഃ
ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായനമഃ (10)
ഓം വരവിദ്യാ പരിഹാരായ നമഃ
ഓം പരശൌര്യ വിനാശനായ നമഃ
ഓം പരമംത്ര നിരാകര്ത്രേ നമഃ
ഓം പരമംത്ര പ്രഭേദകായ നമഃ
ഓം സര്വഗ്രഹ വിനാശിനേ നമഃ
ഓം ഭീമസേന സഹായകൃതേ നമഃ
ഓം സര്വദുഃഖ ഹരായ നമഃ
ഓം സര്വലോക ചാരിണേ നമഃ
ഓം മനോജവായ നമഃ
ഓം പാരിജാത ധൃമമൂലസ്ഥായ നമഃ (20)
ഓം സര്വമംത്ര സ്വരൂപവതേ നമഃ
ഓം സര്വതംത്ര സ്വരൂപിണേ നമഃ
ഓം സര്വയംത്രാത്മകായ നമഃ
ഓം കപീശ്വരായ നമഃ
ഓം മഹാകായായ നമഃ
ഓം സര്വരോഗഹരായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ബലസിദ്ധികരായ നമഃ
ഓം സര്വവിദ്യാസംപത്ര്പദായകായ നമഃ
ഓം കപിസേനാ നായകായ നമഃ (30)
ഓം ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനായ നമഃ
ഓം കുമാര ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
ഓം രത്നകുംഡല ദീപ്തിമതേ നമഃ
ഓം സംചലദ്വാല സന്നദ്ധലംബമാന ശിഖോജ്ജ്വലായ നമഃ
ഓം ഗംധര്വ വിദ്യാതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ
ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ
ഓം കാരാഗൃഹ വിമോക്ത്രേ നമഃ
ഓം ശൃംഖലാബംധവിമോചകായ നമഃ
ഓം സാഗരോത്താരകായ നമഃ
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ (40)
ഓം രാമദൂതായ നമഃ
ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ
ഓം വാനരായ നമഃ
ഓം കേസരീസുതായ നമഃ
ഓം സീതാശോക നിവാരണായ നമഃ
ഓം അംജനാ ഗര്ഭസംഭൂതായ നമഃ
ഓം ബാലാര്ക സദൃശാനനായ നമഃ
ഓം വിഭീഷണ പ്രിയകരായ നമഃ
ഓം ദശഗ്രീവ കുലാംതകായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മണ പ്രാണദാത്രേ നമഃ (50)
ഓം വജ്രകായായ നമഃ
ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ
ഓം ചിരംജീവിനേ നമഃ
ഓം രാമഭക്തായ നമഃ
ഓം ദൈത്യകാര്യ വിഘാതകായ നമഃ
ഓം അക്ഷഹംത്രേ നമഃ
ഓം കാംചനാഭായ നമഃ
ഓം പംചവക്ത്രായ നമഃ
ഓം മഹാതപസേ നമഃ
ഓം ലംകിണീഭംജനായ നമഃ (60)
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം സിംഹികാപ്രാണഭംജനായ നമഃ
ഓം ഗംധമാദന ശൈലസ്ഥായ നമഃ
ഓം ലംകാപുര വിദാഹകായ നമഃ
ഓം സുഗ്രീവ സചിവായ നമഃ
ഓം ധീരായ നമഃ
ഓം ശൂരായ നമഃ
ഓം ദൈത്യകുലാംതകായ നമഃ
ഓം സുരാര്ചിതായ നമഃ
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ (70)
ഓം രാമചൂഡാമണി പ്രദായ നമഃ
ഓം കാമരൂപിണേ നമഃ
ഓം ശ്രീ പിംഗലാക്ഷായ നമഃ
ഓം വാര്ധിമൈനാകപൂജിതായ നമഃ
ഓം കബലീകൃത മാര്താംഡമംഡലായ നമഃ
ഓം വിജിതേംദ്രിയായ നമഃ
ഓം രാമസുഗ്രീവ സംധാത്രേ നമഃ
ഓം മഹാരാവണ മര്ദനായ നമഃ
ഓം സ്ഫടികാഭായ നമഃ
ഓം വാഗധീശായ നമഃ (80)
ഓം നവവ്യാകൃതി പംഡിതായ നമഃ
ഓം ചതുര്ബാഹവേ നമഃ
ഓം ദീനബംധവേ നമഃ
ഓം മഹാത്മനേ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ
ഓം സംജീവന നഗാര്ത്രേ നമഃ
ഓം ശുചയേ നമഃ
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ (90)
ഓം കാലനേമി പ്രമഥനായ നമഃ
ഓം ഹരിമര്കട മര്കടായനമഃ
ഓം ദാംതായ നമഃ
ഓം ശാംതായ നമഃ
ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ
ഓം ശതകംഠ മദാപഹൃതേനമഃ
ഓം യോഗിനേ നമഃ
ഓം രാമകഥാലോലായ നമഃ
ഓം സീതാന്വേഷണ പംഡിതായ നമഃ
ഓം വജ്രനഖായ നമഃ (100)
ഓം രുദ്രവീര്യ സമുദ്ഭവായ നമഃ
ഓം ഇംദ്രജിത്പ്രഹിതാമോഘ ബ്രഹ്മാസ്ത്രനിവാരകായ നമഃ
ഓം പാര്ഥധ്വജാഗ്ര സംവാസിനേ നമഃ
ഓം ശരപംജര ഭേദകായ നമഃ
ഓം ദശബാഹവേ നമഃ
ഓം ലോകപൂജ്യായ നമഃ
ഓം ജാംബവതീത്പ്രീതിവര്ധനായ നമഃ
ഓം സീതാസമേത ശ്രീരാമപാദസേവാദുരംധരായ നമഃ (108)