Vyuha Lakshmi Maha Mantram and Tantra

Vyuha Lakshmi Maha Mantram and Tantra Money Mantra

Vyuha Lakshmi Maha Mantram and Tantra व्यूह लक्ष्मी मंत्र వ్యూహ లక్ష్మీ మహా మంత్రం www.StotraVeda.com
Vyuha Lakshmi Maha Mantram and Tantra व्यूह लक्ष्मी मंत्र వ్యూహ లక్ష్మీ మహా మంత్రం

Vyuha Lakshmi maha Mantram in English(MoneyMantra):

Om sri om namah om paramalakhmyai vishnu vakshasthithaayai
ramaayai aashritha tharakaayai namo vahnijaayai namah

Chant 108 times on Friday’s for better wealth and even if you have can chant as a diksha on 41 days with our break Japam should start and complete in the same place (like if you start in home and completion should on be in the same house.) Vyuha lakshmi is on Lord Venkateshwara Vakshasthalam.

Vyuha Lakshmi on Lord’s Vakshasthalam:
Lord Venkateswara’s idol is having a Srivatsam mark on his right chest, which is a permanent part of the Idol. It can be seen embossed, but only on Thursdays, when the jewels are removed completely, leaving the Melchat Vastram, and on Fridays, during Abhishekam and Nijapada Darsanam.
The darsan of Vakshathala Lakshmi can be seen if we come very near to Kulasekhara Padi and even from there also, we can only assume the shape of the Lakshmi. Only Archakas can see the Lakshmi on the Chest. This Lakshmi is called Dvi-bhuja-Vyuha-Lakshmi in Vaikhanasa Samhithas.
The presence of Lakshmi on the body of the Hill god is responsible for the name Sri-nivasa  (the abode of Lakshmi) for Him. This image of Lakshmi is in the Agamas prescribed to be two-armed and seated in the lotus posture, this form is called Vyuha-Lakshmi.
dvibhujA vyuhalakshmi: syAt baddapadmAsanapriyA|
srInivAsanga madyasthaa sutaram kEshavapriyA||
And the consecration and worship of Vyuha-Lakshmi are meant to secure unbounded and eternal prosperity (niravadika-samrddhi-siddhaye).
In the daily worship of the Hill-god, after the Venkatesa Sahasranama Archana in the morning, this Vyuha-Lakshmi on the God’s chest is also worshipped reciting 16 names of Lakshmi (shodasa-nama) with the offering of tulasi-leaves after each name and also Goddess Padmavathi on the left chest is worshipped at the same time (while the 16 names are being chanted).
This image is specially worshipped during the main deity’s ceremonial bath on Friday’s, as also during Makara-sankaranthi (kAkApudi), when this Lakshmi on right chest of the Hill God receives bath with perfumed water.
Ramanuja is said to have prompted one of the yadava-raya kings to offer for the hill-god a golden necklace in which the golden image of Lakshmi (sculpted in relief and encrusted with precious stones) was hung as a pendant (Bangaru Lakshmi). This necklace with the pendant (tiny idol of lakshmi), is seen round the neck of the Hill God all week days and is also permanent adornment on the idol, except during the friday’s abhishekam.
This tiny idol of gold lakshmi was offered, according to a traditional account, on a friday in the ‘ratna-malika-yoga’ (conjunction of constellation uttara phalguni on the twelfth day of bright fortnight). Every Friday, since that time, a special worship is accorded to this image. After the customary ceremonial bath (tirumanjana) for the God, and after adorning the Lord with all the jewels (just before second thomala seva (or mAdhyAhnika ArAdhanam), this pendant image is seperately given a sacred bath with water, perfumes and turmeric amidst chanting of srI-sUktha by Archakas.
This abhishekam is perfomed in ekantham and only Archakas, Jeeyars, Ekangis, Adhyapakas, Vedaparayanadars and the temple higher staff are present at that time to view this tirumanjanam of bangaru-lakshmi. So there is Vyuha Lakshmi on the idol’s right chest which is embossed, which can be seen only when all the jewels are removed with the chest of the idol is fully visible and then there’s an gold lakshmi (bangaru-lakshmi) on the right chest which can be seen on all the time when jewels adornment is done except on friday’s abhishekam this bangaru lakshmi is not seen instead the vyuha-lakshmi can be seen.
As this bangaru lakshmi is given a seperate bath before mAdhyAhnika ArAdhanam. On the left chest there’s a gold chain with a big pendant of Goddess Padmavathi and this Padmavathi Idol is always present and is a permanent part of the idol. Though this is a seperate chain with a tiny idol, it is always present with the Lord’s Idol even during the Abhishekam. It is never removed for any Abhishekams and all. That means at all the times God is SrI-bhUmi sahitham.

Vyuha Lakshmi maha Mantram in Telugu:
వ్యూహ లక్ష్మీ మహా మంత్రం 
ఓం శ్రీ ఓం నమః ఓం పరమలక్ష్మ్యై విష్ణు వక్షస్థితాయై
రమాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వహ్నిజాయై నమః

Vyuha Lakshmi Tantra:
ప్రతి శుక్రవారం 108 సార్లు తగ్గకుండా జపం చేస్కోవాలి. లేదా 41 రోజులు నియమంగా జపం చేస్కొనే వారు ఎక్కడ మొదలు పెడితే అక్కడే ముగించాలి.(వ్యూహ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వాక్షస్థలం మీద కొలువై ఉంటుంది.)

లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందాలంటే ఈ మంత్రాలను పఠించాలి. శక్తివంతమైన ఎనిమిది మంత్రాలను మనస్ఫూర్తిగా వీటిని జపిస్తే అనుకూల ఫలితాలు దక్కుతాయి.పురాణాలు, ఇతిహాసాల ప్రకారం దేవతా మంత్రాలకు అపారమైన శక్తి ఉంది. దీని వల్ల అపరమితమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి లభిస్తుంది. క్రమ పద్ధతిలో వీటిని ఉచ్ఛరిస్తే పాజిటివ్ వైబ్స్ సిద్ధిస్తాయి. విశ్వంలోని ఈ వైబ్స్ మానసిక ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి. వీటిలో ముఖ్యమైంది లక్ష్మీ మంత్రం. దీన్ని సిద్ధి మంత్రం అని కూడా అంటారు. ఇందులోని ప్రతి అక్షరం అత్యంత శక్తివంతమైంది. మనస్ఫూర్తిగా వీటిని జపిస్తే అనుకూల ఫలితాలు దక్కుతాయి. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోయి విజయాలు సొంతమవుతాయి.

1. ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మీయే నమ: మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
2. ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మీయే నమ: మంత్రాన్ని ఉచ్చరించడం వల్ల అన్ని రంగాల్లోనూ సమృద్ధి సాధిస్తారు.
3. ఓం శ్రీం శ్రీ అయే నమ: మంత్రాన్ని పలకడం వల్ల సంతోషం లభిస్తుంది.
4. ఓం మహాదేవ్యేచ విద్మహే, విష్ణు పత్నేచ దీమహే… తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ అనేది లక్ష్మీ గాయత్రి మంత్రం. ఈ మంత్రం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతారు.
5. ఓం హ్రీం శ్రీం క్రీం శ్రీం కుబేరాయ అష్ట-లక్ష్మి మమ గ్రిహి ధనం పూరయ పూరయ నమః
6. ఓం ద్రాం ద్రీం ద్రౌం సహ శుక్రాయ నమ: అనే శుక్ర బీజ మంత్రాన్ని శుక్రవారం నాడు 108 సార్లు జపించాలి. పూజగదిని శుభ్రం చేసి, లక్ష్మీదేవి ముందు నేతితో దీపం వెలిగించాలి. ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించాలి. శుక్ర బీజ మంత్రం. దీన్ని 108 సార్లు ప్రతి శుక్రవారం ఉచ్ఛరిస్తే పరిస్థితుల్లో మార్పులు తప్పకుండా వస్తాయట.
7. ఓం సర్వబాధా వినిర్ముక్తో, ధనధాన్య సుతాన్వితా। మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయా ఓం.. ఈ మహాలక్ష్మి మంత్రం చెడును అంతం చేసి సుఖసంతోషాలను కలగజేస్తుంది.
8. ఓం శ్రింగ్ హ్రింగ్ క్లింగ్ శ్రింగ్ సిద్ధ లక్ష్మ్యై నమః ఏకాదశాక్షర సిద్ధ్ మంత్రం వల్ల సిద్ధి పొందుతారు.

మహాలక్ష్మీ ముల్లోకాలలో పూజించబడుతుంది. శ్రీమహావిష్ణువు పట్టమహిషి, భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి భార్య. మాతోనే స్థిరంగా ఉండిపోవాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు. సాధారణంగా శుక్రవారం నుంచి మంత్రోపాసన మొదలుపెడతారు. పౌర్ణమి రోజు నుంచి కూడా ప్రారంభించవచ్చు. దీపావళి కూడా లక్ష్మీ మంత్రాన్ని పఠించడానికి అత్యుత్తమైన రోజు. జపమాల కానీ, స్ఫటిక మాలతో మంత్రపఠనాన్ని గావించాలి.

వ్యూహలక్ష్మి – పద్మావతి :వ్యూహ లక్ష్మి ఎలా ఆవిర్భవించింది ?

వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యం కథ (తిరుమల క్షేత్రం స్థలపురాణం) ప్రకారం వైకుంఠంలో భృగుమహర్షి చర్యవలన కోపించి లక్ష్మీదేవి వైకుంఠం విడచి పాతాళానికి వెళ్ళింది. లక్ష్మీవియోగం వలన ఖిన్నుడైన స్వామి భూలోకంలో తపస్సు చేశాడు. పాతాళంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నురాలై స్వర్ణముఖీ నది తీరాన తిరుచానూరు పద్మ సరోవరంలో కార్తీక శుక్ల పంచమి నాడు బంగారు పువ్వులో ప్రత్యక్షమై కలువపూదండలతో స్వామివారిని వరించింది. కనుక లక్ష్మీ దేవియే పద్మములో జనించిన పద్మావతి లేదా అలమేలు మంగ – (తమిళంలో “అలర్” అనగా పువ్వు. “మేల్” అనగా పైన. “మంగై” అనగా అందమైన స్త్రీ – “అలమేలు” అనగా “పద్మంలో ప్రకాశించున సుందరి”)

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి వక్షస్థలం లో ఉన్న వ్యూహ లక్ష్మి ఎలా ఆవిర్భవించింది ?
తిరుమలలో శ్రీవారి దేవాలయంలో గర్భాలయంలో వెలసిన మూలవిరాట్టు వ్రక్ష స్థలంలో మహాలక్ష్మి యొక్క ప్రతిమ ప్రతిష్టించబడి ఉంటుంది. అందుకే వైకుంఠ నాధుడ్ని శ్రీనివాసుడు గా పిలుస్తారు.ఈ శ్రీ మహాలక్ష్మినే వ్యూహలక్ష్మి అని తంత్ర శాస్త్రంలో పేరు. ఇది ప్రపంచంలో ఏ దేవాలయంలో లేని తంత్ర శాస్త్ర విశేషమైన కార్యక్రమం.. ఒకానొక సంధర్భంలో స్వామి వారు ఎవరు అనే ధర్మసందేహం కలిగిన రోజుల్లో భగవత్ రామానుజుల వారే స్వామి వారు సాక్షాత్తు వైకుంఠ నాధుడని, వైకుంఠంనుండి భూలోకంలో ఆచ్ఛావతార మూర్తిగా అవతరించారని, స్వామి వారికి శంఖు చక్రాలను ఏర్పాటు చేసి పచ్చకర్పూరంతో నామంపెట్టి వక్షస్థలంలో వ్యూహాలక్ష్మి ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
వక్షస్థలంలో మహాలక్ష్మి ఉండటం వల్లే శుక్రవారాలలో శ్రీమన్నారాయణునికి అభిషేకం నిర్వహించాలని కూడా రామనుజులవారే ఆరంభించారని శిలాశాసనాలలో పేర్కొనబడ్డాయి. అంతే కాకుండా జియాంగార్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం, శ్రీవారి కైంకర్యంకోసం తొలి జీయర్ మఠాన్ని కూడా ఆనాడే స్థాపించారని, ఈ సంప్రదాయం. ఇది నాటి నుండి నేటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది. అలా శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఈ వ్యూహాలక్ష్మి ఉండటం వల్లే స్వామివారి కి జన, ధన ఆకర్షణ విశేషంగా ఉంటుందనేది అందరికీ తెలిసిందే.
ఈ వ్యూహ లక్ష్మిని వర్ణిస్తూ విభుజా అంటారు.. సాధారణంగా చతుర్భుజాలతో దర్శన భాగ్యం కలిగించే మహాలక్ష్మి శ్రీవారి వక్షస్థలంలో ఉండగా మూడు భుజాలతోనే దర్శనం ఇస్తారు కనుక త్రిభుజా అని పిలుస్తారు. శ్రీవారితో ఉన్నప్పుడు నాలుగు భుజాలతో పద్మాలు అలంకరించుకుంటే పద్మాసనంగా పద్మంలో కూర్చున్నట్టుగా మనకు దర్శనమిస్తారు ఈ వ్యూహలక్ష్మి కి ప్రతి శుక్రవారం నాడు పసుపుతో అభిషేకం జరుగుతుంది. అభిషేకం తర్వాత అమ్మవారిని అలంకరిస్తారు, స్వామి వారికి కూడా అభిషేకం తర్వాత పచ్చకర్పూరం అలంకరిస్తారు. అనంతరం స్వర్ణాభరణాలు. పుష్పమాలలతో అలంకరిచిన తరువాత భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు, ఈ వ్యూహలక్ష్మి ని దర్శించుకొనే భక్తులకు కోరినన్నికోరికలు తీరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ వ్యూహాలక్ష్మినే స్వర్ణ లక్ష్మిగా పూజిస్తారు, మహాలక్ష్మి అమ్మవారు మాంగల్యం తో మనకు దర్శనమిస్తారు అందుకే శ్రీవత్సమని అని పిలుస్తారు. మహాలక్ష్మికి అంటే ఈ ప్రతిమకు కూడా శుక్రవారం నాడు స్వామి వారి ఏకాంతంగా శ్రీ సూక్తం గా సుగంధ ద్రవ్యంతో , చందనంతో అభిషేకం జరిపి నూతన వస్త్రాలను ధరింపజేసి స్వామి వారికి మహాలక్ష్మికి ప్రత్యేక ఆరాధనల తరువాత కర్పూర హారతి ఇస్తారు. ఈ విధంగా పూజాలందుకుంటున్న వ్యూహాలక్ష్మిని దర్శించుకున్న భక్తులందరికీ సకల సౌభాగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

Vyuha Lakshmi Tantra:

Dvibhuja Lakshmi – Dwibhuja Vyuha Laxmi

Dvibhuja Lakshmi, also known as Dwibhuja Vyuha Laxmi, is one of the numerous forms of Goddess Lakshmi. The Dvibhuja Lakshmi form is mentioned in Lakshmi Tantram which mentions about the eight forms of Goddess Lakshmi. This form is also mentioned in the Vishnu Purana and also in the Padma Purana.

In the Dvibhuja Lakshmi form, Goddess Lakshmi is depicted as beautiful woman with two hands each holding a lotus. She is shown as either standing on a lotus or sitting on a lotus.

It is said that when Goddess Lakshmi is depicted along with Lord Vishnu she should be always shown in the Dvibhuja Lakshmi form and should be shown on the left-side of Lord Vishnu.

This form is also occasionally referred as the Vishnu-Lakshmi form.

For Vyuha Lakshmi Tantra Chant above Vyuha Lakshmi Mantra for 40 days at same palce. or if not possible to stay at same place for 40 days you can do this tantra on Fridays.Do sankalpa for 9 Fridays or 5 Fridays.(Note:which place you started end there only).(If not possible to go Thirupathi do it at home only. But always in same place same time only)
If possible to go Thirupathi and stay there for 40 days-Do bath in kapila theerth(Not possible sprinkle water) and chant Vyuha Lakshmi Matra for 108 times.At last day after chanting mantra went for Vyuha Lakshmi darshan.
If not possible to stay Thirupathi for 40 days.Do bath in kapila theerth or Swamipushkarani(not possible sprikle water) and come out and sit on the step of swamipushkarani only a side and chant Vyuha Lakshmi Matra for 1000 times.After completeing chant go for Vyuha Lakshmi darshan.
These tarntras will defiantly work do it wit great devotion and dedication.